Till dig som är ung

Är du förberedd?

”…Träd fram inför mig, gör dig beredd.”‭‭ Job‬ ‭33‬:‭5‬ I Sverige har vi länge tagit väldigt mycket för självklart. Fred, mat och välstånd t.ex. Vi har ofta ersatt Gud med ”samhället”, som i ett krisläge inte har mycket hjälp att ge. Även många kristna bekännare har slutat tacka för maten och be Gud välsigna den. […]

Är du förberedd? Läs mer »

Bli inte skrämda

”Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit.”‭‭ Matteusevangeliet‬ ‭24‬:‭6‬ De här orden citeras ofta på många håll i vår oroliga tid. Vi har fått dem för att använda dem. Kanske behöver några av oss

Bli inte skrämda Läs mer »

Omvänd till beroende

“Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.”‭‭ Andra Korintierbrevet‬ ‭12‬:‭9‬‭ Nyligen har jag fått tacka Gud med stor glädje. Tacka för ett välsignat besked från en ungdom uppväxt i ett kristet hem. Efter en tid borta från Gud i försvarade synder har han vaknat upp över vart han var på väg.

Omvänd till beroende Läs mer »

Trädgårdsmästarens omsorg

Skrivet särskilt till dig som är ung: ”Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er.” ‭‭Petrus första brev‬ ‭5‬:‭6‬-‭7‬ ‭ Grannen undrade för några veckor sedan  om det snart var jul, mitt i augusti. Våra

Trädgårdsmästarens omsorg Läs mer »

Världen ger inget, Jesus ger allt

Skrivet särskilt till dig som är ung: ”Han skulle gärna ha velat äta sig mätt på de fröskidor som svinen åt, men ingen gav honom något.”‭‭ Lukasevangeliet‬ ‭15‬:‭16‬ ‭ Versen är från berättelsen om den förlorade sonen som vände tillbaka hem. Han som blev så oväntat och kärleksfullt mottagen när han ville ”jobba sig upp”

Världen ger inget, Jesus ger allt Läs mer »

I det slitna dockskåpet

Skrivet särskilt till dig som är ung: ”Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: “Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag

I det slitna dockskåpet Läs mer »

Förtröstan för den missmodige

Skrivet särskilt till dig som är ung: ”… Förtrösta på honom, han skall göra det.” Ps 37:5b I veckan har jag läst lite i en av pappa Tores många dagböcker. Den börjar i slutet av mitt födelseår, 1959, då han var två år äldre än vår predikant Dan är idag. Han skrev ofta om några dagar

Förtröstan för den missmodige Läs mer »

Tidens tecken

Skrivet särskilt till dig som är ung: ”Fasansfulla ting och stora tecken skall visa sig från himlen.” ‭‭Lukasevangeliet‬ ‭21‬:‭11‬b Härom dagen läste vi om ett nytt stort himlatecken. Bilderna och filmerna var spektakulära. En explosion på ”2,4 miljarder ljusårs avstånd” som totalt bländade NASA:s mätutrustning när det var som intensivast. Skaparen lät något ske en gång

Tidens tecken Läs mer »

Medborgarskapet

Skrivet särskilt till dig som är ung: ”Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.”‭‭ Filipperbrevet‬ ‭3‬:‭20‬  En god vän påminde nyligen om det här ordet och det stannade kvar hos mig.  Att ha ett medborgarskap är stort. Att höra till och ha rättsskydd av ett land. Jag

Medborgarskapet Läs mer »

Meraris brädor

Skrivet särskilt till dig som är ung: ”Och Meraris barn fick till uppgift att ha vården om brädorna till tabernaklet, dess tvärstänger, stolpar och fotstycken och om alla dess tillbehör – allt arbete med dessa föremål,” ‭‭Fjärde Moseboken 3:36. I Hebreerbrevet 8:5 står det om tabernaklet Mose fick i uppgift att bygga. Det var inte vilket

Meraris brädor Läs mer »