Till dig som är ung

Omvänd till beroende

“Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.”‭‭ Andra Korintierbrevet‬ ‭12‬:‭9‬‭ Nyligen har jag fått tacka Gud med stor glädje. Tacka för ett välsignat besked från en ungdom uppväxt i ett kristet hem. Efter en tid borta från Gud i försvarade synder har han vaknat upp över vart han var på väg. …

Omvänd till beroende Läs mer »

Trädgårdsmästarens omsorg

Skrivet särskilt till dig som är ung: ”Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er.” ‭‭Petrus första brev‬ ‭5‬:‭6‬-‭7‬ ‭ Grannen undrade för några veckor sedan  om det snart var jul, mitt i augusti. Våra …

Trädgårdsmästarens omsorg Läs mer »

Världen ger inget, Jesus ger allt

Skrivet särskilt till dig som är ung: ”Han skulle gärna ha velat äta sig mätt på de fröskidor som svinen åt, men ingen gav honom något.”‭‭ Lukasevangeliet‬ ‭15‬:‭16‬ ‭ Versen är från berättelsen om den förlorade sonen som vände tillbaka hem. Han som blev så oväntat och kärleksfullt mottagen när han ville ”jobba sig upp” …

Världen ger inget, Jesus ger allt Läs mer »

I det slitna dockskåpet

Skrivet särskilt till dig som är ung: ”Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: “Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag …

I det slitna dockskåpet Läs mer »

Förtröstan för den missmodige

Skrivet särskilt till dig som är ung: ”… Förtrösta på honom, han skall göra det.” Ps 37:5b I veckan har jag läst lite i en av pappa Tores många dagböcker. Den börjar i slutet av mitt födelseår, 1959, då han var två år äldre än vår predikant Dan är idag. Han skrev ofta om några dagar …

Förtröstan för den missmodige Läs mer »

Tidens tecken

Skrivet särskilt till dig som är ung: ”Fasansfulla ting och stora tecken skall visa sig från himlen.” ‭‭Lukasevangeliet‬ ‭21‬:‭11‬b Härom dagen läste vi om ett nytt stort himlatecken. Bilderna och filmerna var spektakulära. En explosion på ”2,4 miljarder ljusårs avstånd” som totalt bländade NASA:s mätutrustning när det var som intensivast. Skaparen lät något ske en gång …

Tidens tecken Läs mer »

Medborgarskapet

Skrivet särskilt till dig som är ung: ”Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.”‭‭ Filipperbrevet‬ ‭3‬:‭20‬  En god vän påminde nyligen om det här ordet och det stannade kvar hos mig.  Att ha ett medborgarskap är stort. Att höra till och ha rättsskydd av ett land. Jag …

Medborgarskapet Läs mer »

Meraris brädor

Skrivet särskilt till dig som är ung: ”Och Meraris barn fick till uppgift att ha vården om brädorna till tabernaklet, dess tvärstänger, stolpar och fotstycken och om alla dess tillbehör – allt arbete med dessa föremål,” ‭‭Fjärde Moseboken 3:36. I Hebreerbrevet 8:5 står det om tabernaklet Mose fick i uppgift att bygga. Det var inte vilket …

Meraris brädor Läs mer »

Ett välsignat nytt år med Jesus!

Skrivet särskilt till dig som är ung: ”Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger: “I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på.” Han skall rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten. Med sina fjädrar skall han övertäcka …

Ett välsignat nytt år med Jesus! Läs mer »

Vägröjning till hjärtat

Skrivet särskilt till dig som är ung: ”Under kejsar Tiberius femtonde regeringsår, när Pontius Pilatus var landshövding över Judeen, Herodes landsfurste över Galileen, hans bror Filippus över Itureen och Trakonitislandet och Lysanias över Abilene, och när Hannas och Kajfas var överstepräster, då kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen. Och han gick omkring …

Vägröjning till hjärtat Läs mer »