Till dig som är ung

Förtröstan för den missmodige

Skrivet särskilt till dig som är ung: ”… Förtrösta på honom, han skall göra det.” Ps 37:5b I veckan har jag läst lite i en av pappa Tores många dagböcker. Den börjar i slutet av mitt födelseår, 1959, då han var två år äldre än vår predikant Dan är idag. Han skrev ofta om några dagar …

Förtröstan för den missmodige Läs mer »

Tidens tecken

Skrivet särskilt till dig som är ung: ”Fasansfulla ting och stora tecken skall visa sig från himlen.” ‭‭Lukasevangeliet‬ ‭21‬:‭11‬b Härom dagen läste vi om ett nytt stort himlatecken. Bilderna och filmerna var spektakulära. En explosion på ”2,4 miljarder ljusårs avstånd” som totalt bländade NASA:s mätutrustning när det var som intensivast. Skaparen lät något ske en gång …

Tidens tecken Läs mer »

Medborgarskapet

Skrivet särskilt till dig som är ung: ”Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.”‭‭ Filipperbrevet‬ ‭3‬:‭20‬  En god vän påminde nyligen om det här ordet och det stannade kvar hos mig.  Att ha ett medborgarskap är stort. Att höra till och ha rättsskydd av ett land. Jag …

Medborgarskapet Läs mer »

Meraris brädor

Skrivet särskilt till dig som är ung: ”Och Meraris barn fick till uppgift att ha vården om brädorna till tabernaklet, dess tvärstänger, stolpar och fotstycken och om alla dess tillbehör – allt arbete med dessa föremål,” ‭‭Fjärde Moseboken 3:36. I Hebreerbrevet 8:5 står det om tabernaklet Mose fick i uppgift att bygga. Det var inte vilket …

Meraris brädor Läs mer »

Ett välsignat nytt år med Jesus!

Skrivet särskilt till dig som är ung: ”Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger: “I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på.” Han skall rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten. Med sina fjädrar skall han övertäcka …

Ett välsignat nytt år med Jesus! Läs mer »

Vägröjning till hjärtat

Skrivet särskilt till dig som är ung: ”Under kejsar Tiberius femtonde regeringsår, när Pontius Pilatus var landshövding över Judeen, Herodes landsfurste över Galileen, hans bror Filippus över Itureen och Trakonitislandet och Lysanias över Abilene, och när Hannas och Kajfas var överstepräster, då kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen. Och han gick omkring …

Vägröjning till hjärtat Läs mer »

Fridsfursten vann och vinner

Skrivet särskilt till dig som är ung ”Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder […] Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram. Det folk som du inte givit stor glädje, låter du bli talrikt. De skall glädja sig …

Fridsfursten vann och vinner Läs mer »

Gör mig levande igen

Skrivet särskilt till dig som är ung “Vill du inte göra oss levande igen, så att ditt folk får glädjas i dig? HERRE, låt oss se din nåd och ge oss din frälsning. Jag vill höra vad Gud, HERREN, talar. Han talar frid till sitt folk och sina fromma, må de inte vända åter till …

Gör mig levande igen Läs mer »

Bli inte skrämd!

Skrivet särskilt till dig som är ung ”Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit.”‭‭ Matteusevangeliet‬ ‭24:6‬ ‭ Se till att ni inte blir skrämda. Så säger han som har, och behåller, all makt i …

Bli inte skrämd! Läs mer »

På vägen till Jerusalem

Skrivet särskilt till dig som är ung ”En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån skall min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren, som har gjort himmel och jord. Inte skall han låta din fot vackla, inte slumrar han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover …

På vägen till Jerusalem Läs mer »