Till dig som är ung

Inlägg publiceras varannan vecka

Glöm inte din viloplats

”Mitt folk var förlorade får. Deras herdar förde dem vilse och lät dem irra omkring på bergen. De strövade från berg till höjd och glömde sin viloplats.”‭‭ Jeremia‬ ‭50:6‬ ‭ Vi människor behöver vila och återhämtning i det jordiska. Mest behöver vi vilan hos Skaparen som tänkte på oss var och en innan han gjorde …

Glöm inte din viloplats Läs mer »

Förskräckt i mitt innersta

”Var mig nådig, HERRE, ty jag är kraftlös, hela mig, HERRE, ty ända in i mitt innersta är jag förskräckt. Min själ är mycket förskräckt. HERRE, hur länge? Vänd tillbaka, HERRE, rädda min själ, fräls mig för din nåds skull.”‭‭ Psaltaren‬ ‭6:3-5‬ ‭ Det är mycket som kan oroa och skrämma. David fick prova mycket, …

Förskräckt i mitt innersta Läs mer »

Gläd er!

”Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er.” ‭‭Filipperbrevet‬ ‭4:4‬ ‭ Vilka kan ha större anledning att vara glada än Guds barn? Tänk att vara skapad, köpt, född, döpt och buren av Honom. Älskad och skyddad av den treenige Guden varje ögonblick. Den onde kan trots list, makt och hat ingenting …

Gläd er! Läs mer »

Goda gärningar

”Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar.”  Brevet till Titus‬ ‭2:14‬ ‭ Många som vill vara kristna har aldrig förstått vad Guds Ord menar med goda gärningar. Människotanken kan inte fatta det av …

Goda gärningar Läs mer »

Gudsfruktans hemlighet

”Och erkänt stor är gudsfruktans hemlighet: Han som blev uppenbarad i köttet, bevisad rättfärdig genom Anden, sedd av änglarna, predikad bland folken, trodd i världen, upptagen i härligheten.”‭‭ Första Timoteusbrevet‬ ‭3:16‬ ‭ Trons stora hemlighet är en person. På jorden är han förbisedd, motarbetad och glömd av många. I himlen är han ”erkänt stor”, sedd …

Gudsfruktans hemlighet Läs mer »

Tid att äta

”Han sade till dem: “Kom med mig till en öde plats där vi kan vara ensamma, och vila er lite.” Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta.” ‭Markusevangeliet‬ ‭6:31‬ ‭ Det kan bli mycket även i närheten av Jesus. Det nyttiga kan ta över så man inte …

Tid att äta Läs mer »

Guds efterföljare

”Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn.” Efesierbrevet‬ ‭5. Det här välsignade brevet skrevs till ”de heliga” i den rika staden Efesus. Mitt i överflödet och avguderiet hade Guds ord grott och blommat ut till tro och liv hos några. Gud hade tagit initiativet till att de skulle få veta hans ”viljas hemlighet”: …

Guds efterföljare Läs mer »

Särskilt till Petrus

Med Jakob och Johannes utgjorde Petrus lärjungarnas ”ledningsgrupp”. De visste att han var Messias och att man inte kunde vara med någon annan. Petrus kärlek och lojalitet var äkta, väckt av Herren. Med Jesus och de andra kändes det så gott. Med Jesus ville han leva och dö, nästan alltid. Petrus var snabb i tanke, …

Särskilt till Petrus Läs mer »

Fattig eller rik?

”Bättre ha lite med vördnad för Herren än stora skatter med oro.” Ordspråksboken‬ ‭15:16‬ ‭(SFB15‬‬) Mycket i världen handlar om pengar. Många dyrkar rikedomsguden Mammon, men Bibeln säger; ”Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: “Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig”.” Heb. 13:5a Du som …

Fattig eller rik? Läs mer »

Dagen och natten

”Din är dagen, din är också natten, det är du som har skapat ljuset och solen.” ‭‭Psaltaren‬ ‭74:16‬ ‭ Det är mycket som sliter i en när man är ung. Olika starka känslor. Tristess, förälskelse, oro, övermod, förtvivlan, hjärtesorg, längtan, lust, vrede och uppror. Mycket vill påverka oss utifrån, men det värsta har vi inuti. I …

Dagen och natten Läs mer »