Till dig som är ung

När kristendomen inte håller

Skrivet särskilt till dig som är ung: I Kungaboken 18 och 19 möter vi profeten Elia som Herrens verktyg i en särskild kamp mot mörkret. Herrens altare var nedrivet, landets ledare och folk hade lämnat den helige Guden och ersatt honom med en död avgud. I Baalsdyrkan fanns ingen nåd och omvändelse, synden var ok. …

När kristendomen inte håller Läs mer »

När Jesus blir utfrusen

Skrivet särskilt till dig som är ung: ”Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.” ‭‭Matteusevangeliet‬ ‭5:11-12‬ ‭ Man kan bli utfrusen, utskälld och få fiender …

När Jesus blir utfrusen Läs mer »

I Herrens hus om natten

Skrivet särskilt till dig som är ung: ”En vallfartssång. Lova HERREN, alla ni HERRENS tjänare, ni som står i HERRENS hus om natten.”‭‭ Psaltaren‬ ‭134:1‬ ‭ I det gamla förbundets tid tjänade präster och leviter, tempeltjänarna, i templet även om natten. Man skulle sköta om att ljusstaken brann med ren olja ”från kväll till morgon”. …

I Herrens hus om natten Läs mer »

Herren stängde

Skrivet särskilt till dig som är ung: ”Och HERREN stängde igen om honom.”  1 Mos 7:16 Det står i 1 Moseboken om hur Gud stängde dörren till arken. Arken var färdig och fylld. Regnet föll och floden steg. Det predikades aldrig mer i ord och gärning för dem som levde då. Det viktigaste i livet är …

Herren stängde Läs mer »

På vakt mot avgudarna

Skrivet särskilt till dig som är ung: ”Kära barn, var på er vakt mot avgudarna.” ‭‭Johannes första brev‬ ‭5:21‬ ‭ Avgudarna är många, farliga och lätta att underskatta. De som ser ut som traditionella avgudar är ofta inte de farligaste för den som vuxit upp med Bibeln och en levande förkunnelse om Fadern, Sonen och …

På vakt mot avgudarna Läs mer »

Glöm inte din viloplats

Skrivet särskilt till dig som är ung: ”Mitt folk var förlorade får. Deras herdar förde dem vilse och lät dem irra omkring på bergen. De strövade från berg till höjd och glömde sin viloplats.”‭‭ Jeremia‬ ‭50:6‬ ‭ Vi människor behöver vila och återhämtning i det jordiska. Mest behöver vi vilan hos Skaparen som tänkte på …

Glöm inte din viloplats Läs mer »

Förskräckt i mitt innersta

Skrivet särskilt till dig som är ung: ”Var mig nådig, HERRE, ty jag är kraftlös, hela mig, HERRE, ty ända in i mitt innersta är jag förskräckt. Min själ är mycket förskräckt. HERRE, hur länge? Vänd tillbaka, HERRE, rädda min själ, fräls mig för din nåds skull.”‭‭ Psaltaren‬ ‭6:3-5‬ ‭ Det är mycket som kan …

Förskräckt i mitt innersta Läs mer »

Gläd er!

Skrivet särskilt till dig som är ung: ”Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er.” ‭‭Filipperbrevet‬ ‭4:4‬ ‭ Vilka kan ha större anledning att vara glada än Guds barn? Tänk att vara skapad, köpt, född, döpt och buren av Honom. Älskad och skyddad av den treenige Guden varje ögonblick. Den onde …

Gläd er! Läs mer »

Goda gärningar

Skrivet särskilt till dig som är ung: ”Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar.”  Brevet till Titus‬ ‭2:14‬ ‭ Många som vill vara kristna har aldrig förstått vad Guds Ord menar med goda …

Goda gärningar Läs mer »