Till dig som är ung

I Herrens hus om natten

”En vallfartssång. Lova HERREN, alla ni HERRENS tjänare, ni som står i HERRENS hus om natten.”‭‭ Psaltaren‬ ‭134:1‬ ‭ I det gamla förbundets tid tjänade präster och leviter, tempeltjänarna, i templet även om natten. Man skulle sköta om att ljusstaken brann med ren olja ”från kväll till morgon”. 2 Mos 27:21. Du har också kallats att …

I Herrens hus om natten Läs mer »

Herren stängde

”Och HERREN stängde igen om honom.”  1 Mos 7:16 Det står i 1 Moseboken om hur Gud stängde dörren till arken. Arken var färdig och fylld. Regnet föll och floden steg. Det predikades aldrig mer i ord och gärning för dem som levde då. Det viktigaste i livet är nu som då att ta vara på …

Herren stängde Läs mer »

På vakt mot avgudarna

”Kära barn, var på er vakt mot avgudarna.” ‭‭Johannes första brev‬ ‭5:21‬ ‭ Avgudarna är många, farliga och lätta att underskatta. De som ser ut som traditionella avgudar är ofta inte de farligaste för den som vuxit upp med Bibeln och en levande förkunnelse om Fadern, Sonen och den helige Ande. Även om vår tid …

På vakt mot avgudarna Läs mer »

Glöm inte din viloplats

”Mitt folk var förlorade får. Deras herdar förde dem vilse och lät dem irra omkring på bergen. De strövade från berg till höjd och glömde sin viloplats.”‭‭ Jeremia‬ ‭50:6‬ ‭ Vi människor behöver vila och återhämtning i det jordiska. Mest behöver vi vilan hos Skaparen som tänkte på oss var och en innan han gjorde …

Glöm inte din viloplats Läs mer »

Förskräckt i mitt innersta

”Var mig nådig, HERRE, ty jag är kraftlös, hela mig, HERRE, ty ända in i mitt innersta är jag förskräckt. Min själ är mycket förskräckt. HERRE, hur länge? Vänd tillbaka, HERRE, rädda min själ, fräls mig för din nåds skull.”‭‭ Psaltaren‬ ‭6:3-5‬ ‭ Det är mycket som kan oroa och skrämma. David fick prova mycket, …

Förskräckt i mitt innersta Läs mer »

Gläd er!

”Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er.” ‭‭Filipperbrevet‬ ‭4:4‬ ‭ Vilka kan ha större anledning att vara glada än Guds barn? Tänk att vara skapad, köpt, född, döpt och buren av Honom. Älskad och skyddad av den treenige Guden varje ögonblick. Den onde kan trots list, makt och hat ingenting …

Gläd er! Läs mer »

Goda gärningar

”Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar.”  Brevet till Titus‬ ‭2:14‬ ‭ Många som vill vara kristna har aldrig förstått vad Guds Ord menar med goda gärningar. Människotanken kan inte fatta det av …

Goda gärningar Läs mer »

Gudsfruktans hemlighet

”Och erkänt stor är gudsfruktans hemlighet: Han som blev uppenbarad i köttet, bevisad rättfärdig genom Anden, sedd av änglarna, predikad bland folken, trodd i världen, upptagen i härligheten.”‭‭ Första Timoteusbrevet‬ ‭3:16‬ ‭ Trons stora hemlighet är en person. På jorden är han förbisedd, motarbetad och glömd av många. I himlen är han ”erkänt stor”, sedd …

Gudsfruktans hemlighet Läs mer »

Tid att äta

”Han sade till dem: “Kom med mig till en öde plats där vi kan vara ensamma, och vila er lite.” Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta.” ‭Markusevangeliet‬ ‭6:31‬ ‭ Det kan bli mycket även i närheten av Jesus. Det nyttiga kan ta över så man inte …

Tid att äta Läs mer »

Guds efterföljare

”Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn.” Efesierbrevet‬ ‭5. Det här välsignade brevet skrevs till ”de heliga” i den rika staden Efesus. Mitt i överflödet och avguderiet hade Guds ord grott och blommat ut till tro och liv hos några. Gud hade tagit initiativet till att de skulle få veta hans ”viljas hemlighet”: …

Guds efterföljare Läs mer »