ELS Norra

I norra Västerbotten har vi regelbundna gudstjänster och möten på vår lägergård, Ytterstfors Kursgård, i Byske eller i Degerbygården i Skellefteå. Vi har också möten på andra orter, ibland även i södra Norrbotten. Möteskalender hittar du här.

På Ytterstfors Kursgård anordnas flertalet läger under året; påskläger, midsommarläger, bibeldagar i juli, barnläger i augusti och allhelgonaläger.

Planerade läger sommar 2023:

Midsommarläger 22-25 juni, medverkande: Reidar Heian, Mikael Fältros, Jan Nilsson, Dan Fellman m.fl

Bibeldagar 27-30 juli, medverkande: Odd Eivind Stensland, Ruben Skov Jensen, Jimmy Sandström, Göran Holmgren m.fl

Barnläger 3-6 augusti, medverkande: Gunnar Nilsson, Jimmy Sandström, Katarina Holmberg, Frida Lundmark m.fl.

För mer information och anmälan kontakta:

Göran Holmgren, 0912-10106, 070-263 11 56,

Barnlägret: Jimmy Sandström, jimmy.sandstrom@yahoo.se, 076-141 61 18

Ytterstfors Kursgård – Storgården

Ytterstfors Kursgård – lek på baksidan av Storgården

Ytterstfors Kursgård – barnen sjunger i möteslokalen i Norrgården