ELS Norra

I norra Västerbotten har vi regelbundna gudstjänster och möten på vår lägergård, Ytterstfors Kursgård, i Byske eller i Degerbygården i Skellefteå. Vi har också möten på andra orter, ibland även i södra Norrbotten. Möteskalender hittar du här.

På Ytterstfors Kursgård anordnas flertalet läger under året; påskläger, midsommarläger, bibeldagar i juli, barnläger i augusti och allhelgonaläger.

Planerade läger 2022:

Midsommarläger 23-26 juni – Björn Valde, Dan Fellman m.fl

Bibeldagar 21-24 juli – Per Bergene Holm, Per Gustafsson m.fl

Barnläger 4-7 augusti – Gunnar Nilsson, Jimmy Sandström, Katarina Holmberg, Frida Lundmark m.fl

För mer info om lägren, ring Göran Holmgren 0912-10106, 070-263 11 56. Angående Barnlägret, kontakta Jimmy Sandström, 076-141 61 18 eller jimmy.sandstrom@yahoo.se

Ytterstfors Kursgård – Storgården

Ytterstfors Kursgård – lek på baksidan av Storgården

Ytterstfors Kursgård – barnen sjunger i möteslokalen i Norrgården