ELS Norra

I norra Västerbotten har vi regelbundna gudstjänster och möten på vår lägergård, Ytterstfors Kursgård, i Byske eller i Degerbygården i Skellefteå. Vi har också möten på andra orter, ibland även i södra Norrbotten. Möteskalender hittar du här.

På Ytterstfors Kursgård anordnas flertalet läger under året; påskläger, midsommarläger, bibeldagar i juli, barnläger i augusti och allhelgonaläger.

Planerade läger våren och sommaren 2024:

Midsommarläger, 20-23 juni – Leif Nummela, Tobias Fjell, Dan Fellman, Jan Nilsson m.fl

Bibeldagar, 25-28 juli – Björn Valde, Jan-Erik Appell, Ingar Gangås, Jan Nilsson, Göran Holmgren m.fl

Barnläger, 8-11 augusti – Dan Fellman, Frida Lundmark, Katarina Holmberg m.fl

Anmälan till barnläger – klicka här, alternativt kontakta Frida Lundmark, 070-275 94 41

För information och anmälan till övriga läger, kontakta Göran Holmgren, 070-263 11 56

 

Ytterstfors Kursgård – Storgården

Ytterstfors Kursgård – lek på baksidan av Storgården

Ytterstfors Kursgård – barnen sjunger i möteslokalen i Norrgården