Aktuellt

Kan man behålla hoppet?

Den här julen hoppas många som förr på stämning, god mat och lite ”julfrid”. Den Stora Friden har man inte fått behov av. Har du och jag det? Om vi får behålla hoppet beror på vad vi hoppas på. Det mesta vi begär är kortvarigt och tappar ofta glansen snabbt om vi får det. Också

Kan man behålla hoppet? Läs mer »

Lyssna till körsång

  Körsång av Glädjebud i Mariehemskyrkan 231022, samt församlingssång Sånger: Jag vill tacka Herren, Jesus all min glädje bliver,  Pris och ära vare Herren, Tack min Gud, Helige Fader kom och var oss nära, Med Gud och hans vänskap (2verser)

Lyssna till körsång Läs mer »

Närradion läggs ner

ELS har gjort närradio i över 20 år och producerar varje vecka ett halvtimmes program med kristen sång och en andakt. Vi har sänt i både Umeå och Skellefteå, tillsammans med andra ideella föreningar, men 2018 avvecklades Umeå närradioförening och våra närradiosändningar upphörde i Umeåregionen. Då började vi publicera programmen här på vår hemsida. Vid årsskiftet

Närradion läggs ner Läs mer »