Pietisten

ELS utger sedan 1972 en liten tidskrift med namnet Pietisten. Kanske är det alltför pretentiöst att använda namnet från Rosenius 1800-talstidning, men det blev så och har fortsatt på den linjen. Tidskriften vill först och främst förmedla biblisk uppbyggelse i luthersk/roseniansk anda. Pietisten är organ för ELS och informerar med jämna mellanrum om ELS verksamhet. Samtidigt vill tidskriften ibland uppmärksamma och vägleda i utmaningar som dagens kristenhet ställs inför i ett sekulariserat samhälle.

Pietisten utkommer med sex nummer per år och sänds gratis till intresserade läsare. Om du vill ha tidskriften, meddela namn och adress till: Pietisten, c/o Öhmark, Fällforsbäck 1, 911 91 Vännäs eller via mail: tidningsbidrag@ohmarks.se. Adressändringar kan göras till samma adress. Gåvor till Pietistens utgivning mottas tacksamt (kontouppgifter finns nederst på sidan). Ange att gåvan gäller “Pietisten”.