Om oss

Vi tror att Bibeln är sann, Guds levande Ord som kan och vill ge oss en levande tro på Jesus Kristus och ett evigt liv med honom. Vi tror att han är sann Gud och sann människa som kom till vår jord för att frälsa oss som saknar möjlighet att rädda oss själva. Vi tror att det här gäller alla människor, att hans död på korset sonade alla människors alla synder. Att hans uppståndelse och seger över döden är Guds kvitto på att synden verkligen är betalad och att hans liv och rättfärdighet är Guds gåva till oss. Vi vill verka för att så många som möjligt ska få höra detta och komma till tro på Jesus, leva och växa med honom och få dela evigheten med honom när han kommer tillbaka. Också du.

“Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära.” Jesaja 55:6

Evangelisk-Luthersk Samling bildades 1971 och är en lågkyrklig rörelse med rötter i EFS och Svenska kyrkan. Idag har våra mötesdeltagare och medlemmar väldigt olika bakgrund, några har ELS som sin första församling. Vår organisation vill vårda det lutherska och rosenianska arvet som betonar Bibelns budskap om en helig, treening Gud och skapare, väckelse, personlig tro på ställföreträdaren Jesus, helgelse genom Den Helige Ande och det allmänna prästadömet. Vi tror att Bibeln är Guds ord till oss, utan fel och brister. Att den är den enda källan till kunskap om Gud och uppenbarar det vi behöver för att komma till tro på Bibelns Jesus, bli bevarade där och ge oss något att ge vidare till andra.

Vi verkar i både södra och norra Västerbotten och du är välkommen hit, välkommen till våra möten och att ta del av det som finns och växer fram på den här sidan.