Kan man behålla hoppet?

Den här julen hoppas många som förr på stämning, god mat och lite ”julfrid”. Den Stora Friden har man inte fått behov av. Har du och jag det?

Om vi får behålla hoppet beror på vad vi hoppas på. Det mesta vi begär är kortvarigt och tappar ofta glansen snabbt om vi får det. Också de största jordiska gåvorna blir snabbt vardag. I livet med Jesus kan många jordegåvor bli till glädje och välsignelse. Men de blir aldrig nog.

Det är något att be om att få en livskamrat från Guds hand. Då kan man få uppleva att äktenskapet på olika sätt blir bättre med åren. Man är varandras glädje och stöd i tron och man växer ihop. Men, en dag tar också det slut.

Det är i Jesus vi finner livets varaktiga mening, det levande hoppet. Att leva i omvändelse och förening med honom är det enda som är utan slut. Gud kan tillåta många prövningar och svårigheter på vägen hem. Går vi med dem till Jesus kan han låta även dessa ”samverka till det bästa”. Vi blir mindre bundna till det här livet och bevarade till fullkomlighetens himmel.

I Romarbrevet 15:4 står det om hoppet: ”Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger skall bevara vårt hopp.”

Uthållighetens, tröstens och hoppets Gud vill väcka dig ur världens sömn och ge dig frälsningen. Med den också uthållighet, tröst och hopp i Jesus. Genom Bibelns ord och Guds Andes förklaringar. Då kan det andra i livet få sin rätta plats. Då blir vi aldrig rådlösa.

I julepisteln står det underbara ord till en mörk jord: ”Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder.…….‭‭”Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.  skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike.”‭‭ Jesaja‬ ‭9‬:‭1, 6‬-‭7‬ ‭

Hela frälsningen vilar på Jesus, han är född och given till oss. I honom har allt ont hos oss fått sitt straff, allt som skiljer oss från Gud. Vi är köpta med ”Guds blod” för att vi ska ta vara på nådatidens fönster, här och nu. Vi är döpta till honom för att leva som vänner med Gud och fiender till synden och världen som vill dra oss åt andra hållet. Med honom kan vi också bli till välsignelse för omgivningen.

”Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.”‭‭ Andra Timoteusbrevet‬ ‭3‬:‭16‬-‭17‬ ‭

Herren Jesus föddes hit för att upprätta Gudsmänniskan. Först i sin egen person när han som Gud blev människa, den andre Adam, sen i otaliga unga och gamla som han fått frälsa och bevara. Människor som alltid har det bästa kvar. Som lever i barnaskap och tjänst med ett levande hopp som inte sviker.

Gudsmänniskan – det är hon som i allt jordiskt kaos vilar i Herren, i Guds fullbordade verk och hans råd för varje dag. Som mitt i nöden och kampen mot synd, ondska och brist lever med Gud och får tacka honom i livets alla förhållanden. Som reser sig och springer hem till Gud och säger som det är när fall och nederlag  sker.

Gudsmänniskan ser uppåt. Särskilt när tidstecknen hopar sig, när allt världen hoppats på brakar ihop. När krigsrykten skrämmer. När det drar ihop sig kring Israel och alla folk sist går mot Guds bångstyriga folk som då fått se vem de korsfäste.

Gudsmänniskan har mitt i allt alltid orsak att vara glad, hon har en Frälsare och en framtidsdag. Mitt i all sin svaghet har hon Andens glädje och frid som ofta lyser igenom. ”De som ser upp till honom strålar av fröjd, deras ansikten behöver ej rodna av blygsel.” Psaltaren‬ ‭34‬:‭6‬ ‭

En vän som nyss bytt jobb och inte hunnit säga något om sin tro märkte att en arbetskamrat förstod att hon var kristen. Hon fattade själv inte hur. Gudsmänniskan är en ny skapelse, skapad för himlen. Guds pånyttfödda och levande Guds barn. Jesus är min och jag är hans.

Är du en Gudsmänniska? Har du hoppet som inte sviker? Om inte är det bråttom att få tag i det.

ALLT som tidigare skrivits ska ge de troende uthållighet, tröst och hopp, läste vi tidigare. Gå och hör predikan där Guds ord tas på allvar och korsets evangelium förkunnas. Läs Bibeln själv, bed, varje dag. Läs både gamla och nya testamentet. Jesus möter oss i hela Bibeln.

Vi slutar med Paulus tillönskan i Rom 15:13, för julen och för livet: ”Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft.” ‭‭Romarbrevet‬ ‭15‬:‭13‬ ‭

Amen.

Vänliga hälsningar, Jan Nilsson