Omvänd till beroende

“Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.”‭‭ Andra Korintierbrevet‬ ‭12‬:‭9‬‭

Nyligen har jag fått tacka Gud med stor glädje. Tacka för ett välsignat besked från en ungdom uppväxt i ett kristet hem. Efter en tid borta från Gud i försvarade synder har han vaknat upp över vart han var på väg. Han har blivit omvänd, har kommit till tro på nåden i Jesus Kristus och fått bryta med livet han levde.
Är du som läser det här kanske också borta från Gud? Långt borta från Guds ord, eller borta mitt i ”kristen livsstil” med andra? Du kanske håller dig helt borta för att allt gått sönder och allt känns kört? Eller för att du är bitter på Gud efter någon särskild livsbesvikelse? Kanske på allt vad kristendom och kristna heter efter att ha sett mycket synd och brist hos dem du litade på?

Den onde har otaliga sätt han försöker lura oss på. Den Gode däremot har en räddning för människor det är fel på, en väg som idag är öppen för alla och för dig. Korsets, blodets och förlåtelsens väg, den enda som kan ta verkliga syndare till himlen.

Vår unge vän fick nåden att vakna upp. Fick se sitt värsta och sin absoluta oförmåga att förändra sig. Att bryta sig loss från allt han satt fast i. Han upplevde ”själanöd” och en släkting fick visa honom till Jesus. Känner du Jesus? Du som är döpt, uppvuxen i Guds hus, kanske är konfirmerad, har kunskap och allt. Du som har kastat dig ut i världen, har du frid inför att Jesus när som helst kommer tillbaka och håller dom? Du som har fallit och faller i svåra synder, tror du att det finns räddning och förlåtelse för dig?

Min unge vän fördes i sin nöd och totala oförmåga fram till det här ordet: “Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” ‭‭(2 Kor 12:9) Nåden är nog för och var och en som vänder om och får erfara det. Nog för den Adam och den Eva som försökt gömma sig för Gud. Nog för den som levt skenhelighetens liv, bortvänd från Jesus.

Hans nåd är nog för den som sett något av djupet i sitt svarta hjärta och sitter fast i syndens starka grepp. För den som strider med en synd som djävulen säger inte kan förlåtas. För den som hittills haft sitt liv och ditt hjärta i den här kortvariga värden. Guds nåd kan tina det mest frusna, stängda förbittrade och likgiltiga hjärta. Han har förlåtelse för synder Gud aldrig kan acceptera. Även för egenrättfärdighetens nattsvarta synd, den som säger till Jesus; ”-Tack, men jag behöver dig inte, jag har själv så jag klarar mig.”

Jesu blod har runnit även för din medmänniskas synd, den du blivit så besviken på. Den som kanske gjort dig så mycket ont. Jesu blod renar oss från oförsonligheten och hjälper oss att förlåta så att vi får glömma andras jämförelsevis små synder. Andras synder mot oss är alltid otroligt mycket mindre än våra mot Gud.

Jesu nåd är nog hela vägen. Den är större än allt. Den täcker synden som bryter ut igen från den oföränderliga gamla naturen som också den mest helgade kristen får kämpa med hela livet. Guds nåd är större än det som fortsätter skava i det egna livet för en kristen. Några synder kan förlora sitt grepp, andra innebär en livslång kamp med många nederlag. För den som kommer med synden och fattigdomen till Jesus vet han råd.

Paulus hade en ”satans ängel” som slog honom i ansiktet för att han inte skulle förhäva sig över allt det han fått uppleva och utföra. Vi vet inte vad det var. Han bad och bad att få slippa lidandet, men fick de här orden av Gud som bönesvar: ”men han svarade mig: “Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark.”‭‭ Andra Korintierbrevet‬ ‭12‬:‭9‬-‭10‬.

Det Jesus har gjort har han gjort för den svage som själv ingenting förmår. Paulus fick stanna kvar i en ständig beroendeställning hos Jesus. Det är den bästa, rikaste och säkraste plats vi kan få.

Vänliga Hälsningar, Jan Nilsson