Bli inte skrämda

”Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit.”‭‭ Matteusevangeliet‬ ‭24‬:‭6‬

De här orden citeras ofta på många håll i vår oroliga tid. Vi har fått dem för att använda dem. Kanske behöver några av oss använda de här orden av Herren Jesus varje dag. Särskilt om vi har lätt för att oroa oss. Eller har en särskild ängslan för krig. Många unga och gamla har det.

Vi ska komma ihåg att det här är GUDS ord. Herren Jesus säger det här till lärjungarna strax efter att han sagt det viktigaste. ”Se till att ingen bedrar er.” Ingen och inget annat får ta hjärtplatsen som tillhör Jesus, Guds sanna ord och korsets evangelium.

Lärjungarna ville veta NÄR världen tar slut och Jesus kommer tillbaka, men Jesus svarade med att varna dem för bedragare. Ingen behöver veta tid och stund. Vi kan dessutom dö och ställas inför honom när som helst. De flesta lärjungarna fick uppleva Jerusalems förstöring, men dog långt innan hans återkomst.

Vi behöver tänka på ATT han kommer och veta att det blir riktigt, riktigt rörigt just innan han kommer. Den onde vet att han har kort tid kvar. Han kommer att böka på runt oss, världen och Israel på ett alldeles särskilt sätt när Jesus är nära. Med frestelser, våld och skrämsel.

Guds barn behöver lägga märke till tecknen och oroligheterna och minnas att de är förutsagda. Se på dem i Bibelns ljus och inte besegras av oron. HAN har förberett oss och sagt att vi ska se till att inte bli skrämda. Hur kan man ”se till” det? Vi ska se på den korsfäste och levande vännen Jesus. Leva i hans ord så vi inte blir skrämda.

Jorden går inte under av några klimatkonsekvenser, AI eller krig. Herren Gud förkortar tiden och sätter stopp innan något annat sker. Därför ska hans barn inte vara rädda, inte se sig omkring, men på honom. (Kanske ska vi se mindre nyheter och mindre från alla krigen)

Jesus som fått all makt i himlen och på jorden behåller den till jordens sista sekund. Han hör bön och svarar på den till sista sekunden. Han bär, beskyddar och bevarar de sina till sista sekunden. Han vill att vi ska vara hans vittnen och missionärer till sista sekunden. Få med oss någon fler.

Har man gjort sig en smal och fin väg på den breda, eller gått bort med hull och hår och lever i synd, DÅ ska man oroa sig. Då är den eviga förtappelsen nära och det är bråttom att vända om, innan det är för sent.  Förr sa man ibland att en människa ”kommit i bekymmer” när hon blev väckt. Blivit medveten om att hon var på väg till helvetet. Dit vill Jesus inte ha dig, inte en enda människa. Han vill att alla ska komma till honom med syndens bekymmer och all oro, nu i nådens korta tid.

Flera jag nyligen mött i grannskapet, politiken och på nätet anar att jorden går mot sitt slut. ”Detta måste hända”, sa Jesus om alla oroligheter. De är också kallelser och påminnelser om att vi inte kan behålla något här. ”En kristen må tro och besinna vad Kristus så nådigt har lärt, då han oss här ville påminna hur litet allt världsligt är värt….”. Så står det i en psalm. Vi ska inte stanna vid den insikten.

Han som älskar dig, har levt, dött och uppstått för dig gjorde det för att du skulle lämna synden och ta emot Honom, det nya livet och allt det eviga som han äger. Ta emot här och nu. Jesus vill dela sitt barnaskap och himlen med dig. Allt han är, äger och har.

Du som redan lever med Jesus, lyft blicken från jorden till Orden. Tacka Gud att du inte behöver vara rädd, även om och när du är rädd. Tacka för alla hans hållbara löften.

Sjung sångerna där han är i centrum, där han möter oss. Ta vara på orden och innehållet. Gå inte miste om den kristna sångernas skatt genom att de bara blir något yttre. Konst, skicklighet och upplevelse.

Du som ängslas, använd Guds ord och håll fast de aktuella Jesusorden. ”Se då till att ni inte blir skrämda.”

”Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger: “I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på.” Psaltaren‬ ‭91‬:‭1‬-‭2

Vänliga hälsningar, Jan Nilsson