Förtröstan för den missmodige

Skrivet särskilt till dig som är ung:


”… Förtrösta på honom, han skall göra det.” Ps 37:5b

I veckan har jag läst lite i en av pappa Tores många dagböcker. Den börjar i slutet av mitt födelseår, 1959, då han var två år äldre än vår predikant Dan är idag. Han skrev ofta om några dagar under en vecka. Ibland om väder och yttre saker, ofta tankar och reflektioner ”inifrån”. Det mesta har med Guds ord och rike att göra. Inget med ”kalla kriget” och hotet om atomkrig som då var så aktuellt. Det fanns större saker. Hur man skulle bli frälst och kunna möta Gud.

Mycket förvånas jag över. T.ex. hungern efter Guds ord. Hur föreningar och enskilda bad om möten och hur pappa och andra reste och predikade  i en obegriplig omfattning. Det står bl.a. om en sågägare som kallade pappa att predika för dem på sågen 10.15 en arbetsdag! Vanliga veckodagar hade ibland två möten, söndagen ofta tre. Guds Ande verkade och gav ord och budskap, ofta på märkbart sätt. Det blev inte alltid tid till förberedelse, men människor blev väckta ur andlig likgiltighet. Kom till levande tro och blev bevarade. Andra gick bort. De tongivande ville att Guds ord och de andliga verkligheterna skulle stå i centrum när man samlades. Det var allvar och glädje. Tider man inte kan ta, men måste få.

Det var även kamp och oro. Ibland önskade pappa ett ”riktigt jobb” när han upplevde sina misslyckanden. Det blir kamp där Guds ord predikas och pånyttföda kristna ska hållas i beroendeställning av Herren, alla goda gåvors Givare.

Mörkret tål inte ljuset och sanningen. Den onde frestar, och anfaller. Vill fälla i synd och vill flytta våra blickar från huvudpersonen och huvudsaken. Från Jesu seger över synden, döden och djävulen när han dog försoningsdöden på korset. Så satan anfaller, vill skilja och splittra. Först, främst och allra värst från Sanningen. Längst ner på en sida skrev Tore: ”Goda möten, men missmodet viskar om tillbakagång, splittring, död.”

Missmod, modlöshet och misströstan. Den andemakt som inte kommer från Gud. Den onde planterar gärna övermod och högmod. Att vi ska hoppas på oss själva, förnuftet, följa världen och tänka människotankar.

Motståndaren vill som sagt också missmod. Strävar att få oss bort från den ende och det enda som kan hjälpa. Jesus och Guds tal i lag och evangelium. Vill att ordet ska få mindre plats i hem och församling, att vi ska fara efter något annat. För då glider allt ut och brakar ihop efter ett tag.

Kanske är det oro och missmod hos dig nu? En tidigare elev skrev igår om en hjärtesorg som sargar hennes liv. Inte ovanligt i unga, känslostarka år. ”Dåligt mående”, sorg och oro över allt i världen, familjen eller församlingen. Sjukdom, besvikelse över människor eller uteblivna bönesvar. En hopplös kamp mot syndens makt, uppgivenhet inför frestelser och syndafall.

Kanske är det något särskilt Herren behöver få tala ut med dig om. Kanske är det något du behöver lägga ner inför hans fötter. Kanske allt det du hittills har betraktat som din kristendom? Han vill dig så innerligt väl, här och nu. Kanske ska du be att få tala  med någon av hans vänner?

För Guds barn kan missmod och besvikelse också komma och lägga sig som en blöt filt över livet. Den onde frestar ibland och säger att det vore enklare att slita sig lös, lämna Bibeln och kristendomen och gå dit där livet ofta ser lättare ut. Han ljuger skamlöst, som vanligt. Till vem skulle vi gå? Vilken skulle hålla oss i handen och vara vår försvarare när vi snart kallas till doms på den yttersta dagen?

Håll ut, du Herrens vän. I hjärtesorgen, frestelsestormen, besvikelserna, striderna och genom alla tidstecknen. Människor kan inte hjälpa, men Han som uppstod från graven har all makt i himlen och på jorden. Han har lovat att vara med de sina alla dagar intill tidens ände genom sin Ande, Hjälparen. Han vill bära och vara din försvarare och ditt tacksägelseämne i livets alla tider och förhållanden. Vill välsigna vandringen hem, hålla oss på Vägen, skydda för förförelserna. I honom har vi alltid anledning att glädja oss, hur det än skulle bli omkring oss.

Du som ännu inte lärt känna Jesus, kom till honom medan det är tid. Du är skapad, köpt och döpt för att höra honom till. Lära känna hans uppståndelses kraft och glädjen som inte tas ifrån oss.

”Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.” ‭‭Andra Timoteusbrevet‬ ‭1‬:‭7

Vänliga Hälsningar, Jan Nilsson