Tidens tecken

Skrivet särskilt till dig som är ung:


”Fasansfulla ting och stora tecken skall visa sig från himlen.” ‭‭Lukasevangeliet‬ ‭21‬:‭11‬b

Härom dagen läste vi om ett nytt stort himlatecken. Bilderna och filmerna var spektakulära. En explosion på ”2,4 miljarder ljusårs avstånd” som totalt bländade NASA:s mätutrustning när det var som intensivast. Skaparen lät något ske en gång för obegripligt länge sedan för att vi skulle se det precis just nu.

I både gamla och nya testamentet står det om tecken inför Jesu återkomst och tidens slut. Tecken på himlen och på jorden. Jesus vill att alla människor ska bli frälsta och han vill därför väcka medan vår nåds tid varar så att vi vänder oss till honom. Sen kan vi stanna i Försonarens och Herdens trygga famn i livets alla förhållanden och skeenden.

De allra flesta som ser Guds tecken läser inte Bibeln. Man hör inte och rättar sig inte efter biblisk förkunnelse. Man uppfattar inte vad Herren säger med tecknen. Missar att han är Skaparen, Frälsaren och Domaren som har satt en stoppdag för universum. Som vill ha oss i sin himmel i evigheten när skiljandets dag kommer. De sovande ser inte avsändaren, budskapet och kallelsen. Man ser allt med förnuftets ”blindglasögon”.

Många uppfylls av oro, ångest och förtvivlan när tecknen syns och skakar tillvaron. De flesta dövar oron med sprit, droger, sex, upplevelser, jakt på pengar, allmänna och lovliga ”jordiskheter” eller annan verklighetsflykt. Många anar att världen går mot sitt slut, men kämpar för att rädda världen. Andra tänker bara att det nu gäller att ”leva medan man lever”! Att hinna allt man vill. Storlögnaren vill lura också den som hört Guds ord sen barnsben och vet vad som är sant.  Han vill få oss på distans från Ordet och Jesus så vi kommer bort. Håller han på att lura dig?

Gud vill att vi ska leva, verka, plantera och vara ljus där han har satt oss för en tid. Men inte så att det jordiska tar över, hindrar eller kväver livet med Jesus. Inte så att Jesus blir en bifigur eller yttre ram i ett sorts ”kristligt” liv. Inte så att Livets bröd slutar vara hjärtats mat och bara blir hjärnans teologi. Han vill heller inte att Guds barn blir rädda som världen när tecknen liksom står i kö. ”Se då till att ni inte blir skrämda”, sa Jesus om den yttersta tiden (Matt 24:6). Han håller också alla tecknen i sin hand.

Det är tid att stå emot kött, värld och djävul och samlas vid Jesu fötter. Samlas med trossyskonen och ta vara på evangeliet, kallelsen och uppgiften där. Men missionsbefallningen och löftena står också kvar. Församlingen och missionen går hand i hand. Vem ska du få med?

Du är friköpt med Jesu blod på den ”goda fredagen” när Jesus lät sig korsfästas. Alla dina synder, allt hos dig som inte tål dagens ljus var med där på korset. Det mötte Guds straffande ljus i Jesu person. För dina synders skull blev han övergiven av Gud, därför får du bli och vara Guds barn idag och stå i hans kläder på domens dag.

Tecknen visar att det är allvar och att Gud menar allvar. De är Guds väckarklocka när alla blir sömniga och somnar. Jesus har segrat över mörkret. Han har stått upp och lever idag. Guds Ande är starkare än de onda andarna och verkar än idag. Han vill vara vår kraft och binda oss fastare till Jesus och ihop med varandra.

Världen säger ”kom, följ med oss, här får du mer!” Tvärtom. När Jesus snart samlar sina vänner till evig gemenskap med sig och varandra i himlen, då är världens gemenskap och njutningar slut. Då går man in i den eviga ensamheten där ingen nåd, frid eller bedövning finns.

Med tecknen säger Jesus; ”Kom! Det är jag, mitt ord är Sanning, välj inte fel.”

Vänliga Hälsningar, Jan Nilsson