I det slitna dockskåpet

Skrivet särskilt till dig som är ung:


”Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: “Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”” ‭‭Matteusevangeliet‬ ‭28‬:‭18‬-‭20‬

Jag hade lånat ett dockskåp med möbler till dagens familjegudstjänst där jag skulle predika, men jag kom aldrig dit. En ny förkylning slog till. Vad tänkte jag med skåpet? Ett skamfilat och bräckligt dockskåp från 70-talet med mycket orange, som det var då. Jag ville visa på att skåpet är lite som världen vi har omkring oss. Världen är sliten med passerad ”bäst-före-tid”, men den är ändå Guds skapelse som han bryr sig om och ger oss uppgifter i.

De flesta som bor i dockskåpsvärlden är blinda för Guds stora, levande verklighet utanför tid och rum. Vi människor behöver få höra Guds Ord predikat. Regelbundet få Guds Andes tilltal in i hjärtat för att se och förbli medvetna om verklighetens värld.

Gud däremot ser alltid in i alla dockskåpsrum. Han ser in i ditt rum och in i ditt hjärta, där han helst av allt vill bo. Han ser oss alla som aldrig ska sluta existera när huset och småsakerna brinner upp. Han bryr sig så innerligt, älskar dig och var och en. Han vill att alla ska bli frälsta från synden som bor i oss. Den hatar han för att den strider mot allt han är och för att den skiljer oss från honom. I värsta fall i hela långa evigheten.

Jesus bar allt det som förstört dockskåpsvärlden, bar Guds straff över synden ditt ställe. Han har fått all makt i den stora, verkliga världen som aldrig blir gammal och sliten. Den som djävulen aldrig kan förstöra. Han har alltid sista ordet även i det lilla tidsbundna skåpet där vi är. Han vill vara med oss här, nu och i morgon. Den som flyr till honom får leva i trygghet och säkerhet redan här. Jesus har en gång för alla besegrat döden, gett oss sitt barnaskap hos Gud. Han är själva nyckeln till himlen för var och en som vänder om.

I texten sänder han ut alla de sina att vara vittnen för medmänniskorna. Den kristna församlingen på jorden ska i Faderns, Sonens och Den Helige Andes namn gå ut och döpa, lära och vittna för alla i ”lillvärlden”. Låta Gud sätta sitt bomärke på den som döps, lära och säga till alla att de är kallade och bjudna till Herrens eviga glädjefest. I den himmelska värld där synd, oro, åldrande, förstörelse och död inte finns. Vi ska hålla fast vid det han sagt, hålla fast vid Sanningens ord. Det står fast i himlen och är det starka och verksamma vi har att ”gå ut” med.

Tänk att Jesus här lovar att vara med sina småsyskon alla dagar intill tidens slut. Den treenige är närvarande också i ditt och mitt lilla skåp, även när det inte ser ut så. Den som ropar på honom ska bli frälst, han vill bo i det lilla hjärteskåpet. Han kallar oss att vara hans efterföljare där vi är satta. Att vi idag och alla dagar ska komma till honom med våra synder. Be om förlåtelse och hjälp, tacka och glädjas i honom och be om hans ledning i livet. Medan vi väntar på att han lyfter taket av dockskåpet och visar alla sitt tecken på himlen. Då blir det andra boningar för Jesu vänner!

Vänliga Hälsningar, Jan Nilsson