Världen ger inget, Jesus ger allt

Skrivet särskilt till dig som är ung:


”Han skulle gärna ha velat äta sig mätt på de fröskidor som svinen åt, men ingen gav honom något.”‭‭ Lukasevangeliet‬ ‭15‬:‭16‬ ‭

Versen är från berättelsen om den förlorade sonen som vände tillbaka hem. Han som blev så oväntat och kärleksfullt mottagen när han ville ”jobba sig upp” därhemma. Han fick ta emot bästa dräkten, skor för vandringen och ringen som visade att han var barn i huset igen. (Läs gärna hela Lukas 15) Huvudmeningen i versen är att han hade det så mycket sämre än han haft där hemma. Han hade förlorat allt och borta från fadershuset var det hungersnöd. Till och med grisarna han vaktade hade det bättre. Ingen brydde sig om honom för att stilla hans hunger.

Det finns ytterligare lärdom i versen. Det vi söker i världen kan aldrig mätta, aldrig ge liv och bestående frid. Vi lockas av mycket som attraherar just oss och det är så olika. Kanske är det kunskap, att komma på en ”högre nivå” än andra. Mänskligt eller andligt. Några får sitt allt i moral, egen berömmelse eller att göra stor nytta i världen. Andra söker lust, njutning, berusning av olika slag, egendom, rikedom eller har hälsa och kropp som religion. För några är jordisk kärlek, upplevelser, status och karriär maten. En yttre jordisk gemenskap får för många ersätta barnaskap och syskonskap genom Jesus. Det finns så olika ”irrbloss” som vill ersätta honom som är Världens Ljus och dra oss åt fel håll. Inget i världen får vi behålla. Det är som det står i en sång: ”..och se hon tager allting ifrån dig till sist.”

Jesus är Livet bröd och han vill få mätta också dig med syndernas förlåtelse, frid och evigt liv. Allt det den förlorade sonen fick. Det som aldrig ska tas ifrån Guds barn. Han som köpte dig med sin död tog allt ditt värsta och gav dig allt sitt bästa. Här vill han mätta dig genom Ordet och tron, i himlen får Guds barn ha och känna Guds frid hela tiden. Där ska du slippa den gamla gudsfientliga naturen som hela tiden stretar emot och vill dra dig fel väg.

Tillsammans med honom blir också livets mindre gåvor till välsignelse. Han har en kallelse och livsväg också för dig. Han satte sitt bomärke på dig i dopet och vill äga och leda dig. Han ber för dig idag, vill inte förlora dig. Han behöver inte bevekas att ta emot dig. Han älskar för sin egen skull. Sträcker ut sina genomspikade händer och vill dra den som kommit bort tillbaka in i fadershuset. Där vill han ha oss, omslutna av syndernas förlåtelse och sin seger. Delaktiga av korsets värde och kraft.

Är du på egna vägar idag? Det är bråttom att komma tillbaka in i ljuset. Idag är vägen öppen.

”Jesus svarade: “Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.” ‭‭Johannesevangeliet‬ ‭6‬:‭35‬ ‭

”Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull.” ‭‭Jesaja‬ ‭1‬:‭18‬

”Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” ‭‭Johannes första brev‬ ‭1‬:‭7‬-‭9‬ ‭

”Du har inte köpt kalmus åt mig för pengar eller mättat mig med dina slaktoffers fett. I stället har du vållat mig arbete med dina synder och möda med dina missgärningar. Det är jag, jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser, dina synder kommer jag inte mer ihåg.” ‭‭Jesaja‬ ‭43‬:‭24‬-‭25‬ ‭

Vänliga Hälsningar, Jan Nilsson