Lyssna till körsång

 

Körsång av Glädjebud i Mariehemskyrkan 231022, samt församlingssång

Sånger: Jag vill tacka Herren, Jesus all min glädje bliver,  Pris och ära vare Herren, Tack min Gud, Helige Fader kom och var oss nära, Med Gud och hans vänskap (2verser)