Särskilt till Petrus

Med Jakob och Johannes utgjorde Petrus lärjungarnas ”ledningsgrupp”. De visste att han var Messias och att man inte kunde vara med någon annan. Petrus kärlek och lojalitet var äkta, väckt av Herren. Med Jesus och de andra kändes det så gott. Med Jesus ville han leva och dö, nästan alltid.

Petrus var snabb i tanke, ord och handling och då är man ofta för snabb.

När Jesus berättade att han skulle lida, dö och uppstå visste Petrus bättre och sa emot Jesus, ivrigt. Försoningen gick inte ihop med hans egna planer. Han såg inte det nödvändiga Gud bestämt av evighet och Jesus kallade honom den gången ”Satan” , motståndaren.

När det närmade sig korset sa Jesus att lärjungarna skulle skingras, men att han skulle uppstå och gå före till Galileen. Petrus kände starka känslor, lovade att aldrig svika om han så måste dö.

Senare tog Jesus ”ledningsgruppen” avsides för att vaka och be. Då var känslorna blekare och de somnade.

När det drog ihop sig flydde Petrus Jesusskammen och försökte smälta in vid fiendernas och ”de neutralas” koleld. Han som orädd gått med Universums Herre och världens Frälsare i tre år kapitulerade totalt för tjänsteflickan som såg att han varit med Jesus. Han förbannar sig och svär för att bevisa att han inte känner Jesus.

Den allvetande vände sig om. Petrus ser in i samma ögon som vilat på honom när han fick namnet Kefas, klippan. Sveket är uppenbart och förtvivlan griper tag.

Med koleldens förnekelse börjar också ofta vägen bort för så många.

Jesus dör, dödar döden och står triumferande upp. Ängeln som möter kvinnorna som ska hedra den döde har en hälsning från en i allra högsta grad levande Jesus; ” ”Men gå och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus: Han skall gå före er till Galileen, och där skall ni få se honom så som han har sagt er.””‭‭ Markusevangeliet‬ ‭16:7‬ ‭

Petrus får en särskild hälsning från den älskande som han tar emot. Du får idag en personlig hälsning från den älskande som vet varje ord, varje talad eller tyst förnekelse. Varje hjärtesynd i verkligheten och cyberrymden. Han som själv är Klippan vill möta dig i sitt ord, vill tala ut med dig på försoningens grund.

Petrus springer till den tomma graven så fort benen bär. Sen går han med Jesu vänner dit han stämt möte med dem.

Vart tar du vägen?

Vänliga Hälsningar, Jan Nilsson