Guds efterföljare

Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn.” Efesierbrevet‬ ‭5.

Det här välsignade brevet skrevs till ”de heliga” i den rika staden Efesus. Mitt i överflödet och avguderiet hade Guds ord grott och blommat ut till tro och liv hos några. Gud hade tagit initiativet till att de skulle få veta hans ”viljas hemlighet”: Att han i Kristus har ”välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse.” Ef. 1:3 Tala om verklig och bestående rikedom.

Dessa redan omvända och heliga Guds barn förmanar Paulus att de ska bli Guds efterföljare. Han förmanar även sina barn idag. Förmaningarna i Bibeln är inte onödiga. Vi behöver dem så länge vi är på jorden.

För Gud är jorden inte meningslös. Han har gjort och gör den ständigt. Nu är det vår och han väcker varje grässtrå, varje blomma, träd, barr och löv till liv. Han leder flyttfåglarna och vakar över deras ungar. Via ägg, spermie och embryo väver han samman små människor han tänkt på innan jorden blev till. Han lägger ner evigheten i våra hjärtan och vill att alla ska komma till honom och bli frälsta.

För de flesta blir livet ändå meningslöst. I Petrus första brev står att vi med Kristi blod köpts fria ”från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder….”

Utan Gud får allt fel plats och livet blir meningslöst. Det blir det aldrig för hans barn och efterföljare. Hur det än kan se ut. Vi får vara Guds barn, arvingar och medarbetare. Glädja oss åt hans skapelse, hjälpa till att på olika sätt uppehålla den och det land där han satt oss. Vi får tjäna honom i stora, gamla och små människor han låter oss möta. Framför allt ska vi hålla oss nära honom. Lyssna efter Herdens röst, låta oss ledas och följa honom genom alla farorna till himlen. På vägen får vi hjälpa till att visa andra på vägen.

Då blir livet sannerligen inte meningslöst.

Vänliga Hälsningar, Jan Nilsson