Fattig eller rik?

Bättre ha lite med vördnad för Herren än stora skatter med oro.” Ordspråksboken‬ ‭15:16‬ ‭(SFB15‬‬)

Mycket i världen handlar om pengar. Många dyrkar rikedomsguden Mammon, men Bibeln säger; ”Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: “Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig”.” Heb. 13:5a

Du som vandrar med Jesus är ofantligt rik i honom som blev fattig för din skull. Han som också levde jordelivet fattig, från början som flyktingbarn i Egypten. Han blev gjord till dina synder. Han betalade med sitt liv för dem och ger dig sin egen rättfärdighet och fullkomlighet. Hans mål för dig är himlen där du ska vara som honom, helt och fullt. Han har märkt dig med sitt bomärke genom dopet och tron.

Han kan, vill och ska även ge dig vad du verkligen behöver här på jorden. Många som fått växa upp och be ”Giv oss idag vårt dagliga bröd” med särskild nöd har ofta på flera sätt blivit rikt välsignade redan här i livet.

Den rikaste som finns är utfattig om hon saknar ”gudsfruktan”, vördnad och tro på Gud. Vad hjälper det man äger när världen skakar, när sjukdom och död kommer? Pengar går inte ens att äta och kan inte ge själen ro. Förr eller senare tappar de allt sitt värde.

Avundas ingen och var inte upptagen med vad du eller andra har. Bed istället för de rika du möter, de som står i samma testamente som du. Bed att de får syn på Jesus och tar ut sitt arv i tid.

Vänliga Hälsningar, Jan Nilsson