Ett välsignat nytt år med Jesus!

Skrivet särskilt till dig som är ung:


”Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger: “I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på.” Han skall rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten. Med sina fjädrar skall han övertäcka dig, under hans vingar skall du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm.” ‭‭Psaltaren‬ ‭91‬:‭1‬-‭4‬ ‭

Det största och rikaste som tänkas kan är att få sitta under den Högstes beskydd. Han som har all makt i himlen och på jorden. Att få vila där och ha honom till sin tillflykt och säkra borg. I livet, i domen och i evigheten. När tillvaron skakar är det en underbar nåd att få ha det så.

Herren Jesus skyddar de sina mot den största fienden och den största faran och bär oss förbi eller igenom de mindre. Kanske ensamhet, svält, sjukdom av olika slag, ekonomiska svårigheter, krig och katastrofer.

En nyårsafton påminner oss om att det ska göras räkenskap en dag. Den största faran är att gå sina egna vägar bort från honom och gå förlorad. Att stå naken utan ursäkter, utan intäkter på kontot och med bara skulden och tomheten kvar efter jordens korta nöjen.

Det nya året påminner oss också om det Nådens år vi läser om i Bibeln. Himlens nya eviga ”år”. Det blir något att fira och få. Att få tillbaka allt förlorat och mycket mer än så. Att stå iklädd Jesus med allt han är och har. Med handen i hans en gång genomspikade men läkta hand. Det får du som Guds barn göra redan idag, men då ska du fullt få se och känna vad du har och är i honom. Och den känslan slutar inte.

Och vägen som är kvar? Du ska inte se på vågorna eller de skrämmande bergen som kanske tornar upp sig för din syn. Inte höra på all skrämsel. Inte ge upp när han kanske för dig på vägar du inte hade velat gå. När det blir uppförsbacke och du kanske tycker att bönesvaret alldeles uteblir.

Mitt i tidens mörker och besvikelser har han gåvor och välsignelser han tänker ge sina barn. Också det kommande året. ”Jag skall ge dig skatter som är dolda i mörkret och hemliga rikedomar, för att du skall inse att jag är Herren, som kallar dig vid ditt namn, jag, Israels Gud.” ‭‭Jesaja‬ ‭45‬:‭3‬

Jag önskar dig ett välsignat nytt år tillsammans med Jesus!

Vänliga Hälsningar, Jan Nilsson