Vägröjning till hjärtat

Skrivet särskilt till dig som är ung:


Under kejsar Tiberius femtonde regeringsår, när Pontius Pilatus var landshövding över Judeen, Herodes landsfurste över Galileen, hans bror Filippus över Itureen och Trakonitislandet och Lysanias över Abilene, och när Hannas och Kajfas var överstepräster, då kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen. Och han gick omkring i hela trakten vid Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse, så som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord: ” En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. ” “Alla dalar skall fyllas och alla berg och höjder sänkas. Krokiga stigar skall rätas och ojämna vägar jämnas.” “Och alla människor skall se Guds frälsning.” Luk 3:1-6

Det var en rörig tid när Gud sände väckelsepredikanten Johannes Döparen som vägröjare för Jesus. En andligt ljum och ”mätt” tid med mycket likgiltighet, egenrättfärdighet och religiositet av olika slag. Mycket ”teologi” för huvuden som inte underordnade sig Gud. Det var oro och oreda i landet och ledarna brydde sig inte om Guds ord.

Inget av detta kunde på något sätt hindra Gud från att utföra sitt verk. Så är det också idag. Hur tiden än är vill och kan Herren uppsöka och frälsa det som är förlorat. Ta hand om och bära också sina svagaste lamm hemåt. Och när tiden är slut får jordens mäktiga säga vad de vill. Det sker när Gud bestämt.

Johannes var inte utsänd för att göra sig populär. Han talade skarpt, avslöjade synden och strök inte åhörarna medhårs. Gud söker alltid människans hjärta och rör därför vid vårt samvete. Den levande förkunnelsen skapar sorg över synden. Herren vill så innerligt gärna ge oss syndernas förlåtelse och den tas bara emot av den som är fattig i sig själv och behöver honom. Guds Ande vill överbevisa om synd, rättfärdighet och dom. Han vill förena oss med Jesus, Guds Frälsning, i tid. Alla ska se den frälsningen, men för de flesta blir det för sent.

Gud hade tidigt tagit Johannes åt sidan, till öknen. Det blev ett ensamt liv och han hade inte koll på allt som rörde sig i tiden. Han blev inte studerad som Paulus, men Gud talade med honom och sände sitt levande ord till honom.

Vägen skulle ”banas” och rätas för Jesus. Synden, människotankarna och religiösa villoläror skulle lämnas. Allt inbillat högt, alla egna berömmelser och egenrättfärdighetens sovkuddar skulle tas bort. Senare säger han: ”Redan är yxan satt till roten på träden. Så blir varje träd som inte bär god frukt nerhugget och kastat i elden.” Folket frågade honom: “Vad skall vi då göra?””

Där tron på Jesus finns blir det också en frukt som avslöjar att han bor i det hjärtat.

Johannes var ingen stämningsskapande trivselpredikant, men många träffades i samvetet av hans omskakande predikan. Många blev säkert arga och gick bort, men många lät sig döpas med omvändelsens dop. Man överbevisades om sina synder och ville ha Guds förlåtelse. Vägröjaren Johannes pekar så innerligt och klart på Jesus mitt i inre och yttre orostider: ”Se Guds lamm, som tar bort världens synd.” Joh. 1‬:‭29‬ Den kraftfullaste, viktigaste och mest avgörande sanning världen sett.

I Johannesevangeliet står också:”Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd.” ‭‭Joh. 1‬:‭16‬

Jesus fyllde verkligen dina djupaste dalar. Gud ser för evigt hur han blev fastspikad som syndoffer på korset. Hur han står i ditt ställe, gav och ger oss sin gudomliga fullhet och nåd och åter nåd. Eller som det också kan översättas: ”Nåd för nåd”. Hans namn är ”Herren vår rättfärdighet”. Din rättfärdighet.

Guds ord och verk blir kvar när det som ser stort ut i världen förr och senare försvinner.

Vänd dig inte bort från Herrens budskap, även om det frambärs av bristfulla budbärare. Gå inte bort till något som verkar mer kvalificerat, mer lagom, häftigt eller lättsmält. Stöt inte ifrån dig budskapet som hyvlar av allt eget och stort och ger dig allt Jesus är och har. Gå inte miste om det som verkligen är något. Det eviga livet i Jesus Kristus Guds Son.

Vänliga Hälsningar, Jan Nilsson