Den tröttes kraft

Skrivet särskilt till dig som är ung


”Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. Men de som hoppas på HERREN får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.” Jesaja 40:29-31

Det här ordet har citerats ofta, men det är lika sant idag. Den som i nådens tid, mitt i sin uttröttade, omöjliga situation och totala maktlöshet flyr till och hoppas på HERREN – den har en kraft som inte alltid känns. Den som inte har någon egen kraft och styrka får vila i hans kraft.

Ständigt får man vända om och fly från sin egen synd, sina egna fall och tillkortakommanden på alla möjliga områden. Från sig och till Honom. Han som aldrig förändras, aldrig tröttnar, aldrig blir svag. Som alltid och för evigt är rättfärdig för orättfärdiga och har ett hjärta för hela världen och den som kommer till honom.

Andra gånger får man fly från angrepp från olika håll. Starka krafter som tror sig och ser ut att ha övertaget. Men HERREN JESUS behåller all makt i himlen och på jorden. Frälsaremakten, beskyddarmakten och bevarandemakten. Han är likadan idag som då han gick som den fjärde med de tre i den brinnande ugnen. Som när han räckte ut handen till den sjunkande Petrus eller uppväckte döda.

”Ge mig starka örnevingar…”, står det i en sång. Det vill han få ge dig varje dag, genom sitt ord. Han vill vara din första kärlek och din dolda styrka. Han vill smörja dina ögon med sin salva så att du får din syn. Så att du lyfter över jordens grus, angrepp, hemskheter och övergående småsaker och ofta får se och vila i att han är Herre över allt. Så att du färdas framåt genom allt, till mötet med honom.

”När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet.”‭‭Hebreerbrevet‬ ‭12:1-3‬”

Vänliga Hälsningar, Jan Nilsson