I Herrens hus om natten

Skrivet särskilt till dig som är ung:


En vallfartssång. Lova HERREN, alla ni HERRENS tjänare, ni som står i HERRENS hus om natten.”‭‭ Psaltaren‬ ‭134:1‬ ‭

I det gamla förbundets tid tjänade präster och leviter, tempeltjänarna, i templet även om natten. Man skulle sköta om att ljusstaken brann med ren olja ”från kväll till morgon”. 2 Mos 27:21. Du har också kallats att stå i Herrens hus om natten. Vi lever i en mörk tid då det är ”fritt fall” inom så många områden. Färre och färre skiljer på ”heligt och oheligt”. Kärleken kallnar mer och mer allteftersom laglösheten tilltar. Det är så lätt och lockande att blunda, att ge efter och lägga sig och sova. Bara lite…

Som Guds barn och Herrens tjänare är vi också idag kallade att stå i mörkrets tid. Vi ska inte sätta oss eller lägga oss där motståndarna sitter och ligger. Herren vill inte att någon, inte att Du ska somna in. Hur ska vi kunna hålla oss vakna i mörkret när sinnet, kroppen och så mycket omkring tynger oss? När det syns så lite ljus? När fienderna inte bara finns runt omkring, utan den ofta mest svårupptäckta finns inuti oss? ”-Lova Herren…!..” Tacka och lovsjung honom som har förbarmat sig över oss. Han som tagit på sig att återlösa, frälsa och bevara oss. Han som alltid är vaken och vars inre är fyllt av den renaste olja. Av Guds egen Ande. Han som alltid lever för att be för oss och sköta vår sak i himlen.

När det känns ensamt, skrämmande eller trist och bedrövligt runt vargtimmen är det lätt att tycka synd om sig själv. När nederlagen blir många och synden tycks ha väldet är det lätt att längta efter sömnen. Nej, res dig upp och sjung Hans sång. ”Lova HERREN, min själ, och glöm inte alla hans välgärningar, han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar, han som återlöser ditt liv från förgängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet, han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du blir ung på nytt som en örn.”‭‭ Psaltaren‬ ‭103:2-5‬ ‭

Slaget är inte förlorat. Det är faktiskt vunnet av din frälsare, ställföreträdare och uppehållare Jesus, för länge sen. Glöm inte vad Han har gjort! Sjung den andliga sången om Honom mitt i mörkret, den som mörkret måste vika undan för! Inte den Jesusfattiga, ”själiska” sången som kan ha mycket ljud, men annat innehåll.

Stå inte ensam, välj inte bort Jesu vänner för andra vänner som i nattmörkret ser mer spännande ut. Kom tillsammans med dem som sjunger om honom. Du är inte ensam i natten, även om det känns så ibland. Du får stå med Fadern, Sonen och Anden, änglarna och alla trossyskon som kämpar liksom du.

Håll ut. Det blir snart morgon.

Vänliga Hälsningar, Jan Nilsson