På vakt mot avgudarna

Skrivet särskilt till dig som är ung:


Kära barn, var på er vakt mot avgudarna.” ‭‭Johannes första brev‬ ‭5:21‬ ‭

Avgudarna är många, farliga och lätta att underskatta. De som ser ut som traditionella avgudar är ofta inte de farligaste för den som vuxit upp med Bibeln och en levande förkunnelse om Fadern, Sonen och den helige Ande. Även om vår tid kryllar av olika former av historiska avgudar, yoga och annat som kan lura vem som helst att söka hjälp på fel ställe. Vår motståndare anpassar sitt enträgna arbete att lura av oss vårt gränslöst stora arv efter vår personliga situation och våra största svagheter.

Nya testamentets ord för avgud är ”eidōlon”, idol, och betyder bild. Det står i Jakobs brev 3:6 att tungan är ”en värld av ondska”. Den talar så mycket ont, falskt och bedrägligt. Ögat sitter ihop med samma gamla grundskadade natur och ser inte ”sant” av sig självt. Vi måste ständigt få Guds Andes ögonsalva för att se klart. (Upp 3:18)

Vår första mor lurades bort från Guds ord och befallning (1 Mos 3) och började diskutera med ormen. Hon Såg, Tog och Åt av frukten som ledde till döden, i alla bemärkelser. Sedan dess föds vi gravt synskadade. För barnet riktas ibland all uppmärksamhet på den leksak man ser och vill ha. För tonåringen kanske på förälskelsen i den bild man gjort sig av en människa. Ibland tron på att man ska kunna rädda världen på ett eller annat sätt. För den vuxne på saker som tycks så viktiga att äga eller säkra tillvaron med.. Hjärtats avguderi kan riktas sig mot det man har eller saknar. När man får det man så hett önskat bleknar det oftast snabbt. Och en dag är allt jordiskt borta. Till alla kommer frestelserna att följa världen, släppa synden lös och njuta av den, i en eller annan form. Syndens lön syns inte då.

Ögat ser på saker i ett falskt och förvrängt sken. Av oss själva ser vi saker så som vår gamla natur vill se dem och som ”storlurendrejaren” vill, inte som de är. Ögat ser inte att allt på jorden är korta lån, att allt och alla är beroende av Gud. Det ser  inte att syndens lön är döden, att allt som får ta Guds och Frälsarens plats i hjärta och liv till slut blir en förbannelse. Även Guds gåvor. Mycket ser så ljuvligt ut, som för Eva, men leder till tomhet och död om det får ta Hans plats.

Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son. Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet.” ‭‭Johannes första brev‬ ‭5:11-12‬ ‭

Gode Gud, Fader, Son och Helig Ande – hjälp mig! Fräls mig från allt avguderi och dyrkan av den värsta och mest svårhanterade avguden; Mitt jag, min vilja, min lust att sätta mig själv i centrum, min egenrättfärdighet, min känsla och min lust till än det ena än det andra. Låt inte någonsin dina gåvor bli nog för mig. Låt inget eget, ingen person, inga saker, uppgifter eller intressen få ta din plats och bli mitt hopp.

Du min frälsare och uppehållare – tack att du har betalat priset för allt mitt avguderi och köpt mig som jag faktiskt är. Omvänd mig till dig idag!

Vänliga Hälsningar, Jan Nilsson