Glöm inte din viloplats

Skrivet särskilt till dig som är ung:


”Mitt folk var förlorade får. Deras herdar förde dem vilse och lät dem irra omkring på bergen. De strövade från berg till höjd och glömde sin viloplats.”‭‭ Jeremia‬ ‭50:6‬ ‭

Vi människor behöver vila och återhämtning i det jordiska. Mest behöver vi vilan hos Skaparen som tänkte på oss var och en innan han gjorde jorden. Han som gjort allt för att ge oss evig vila, frid och glädje med honom, i himlen.  ”Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina.”‭‭ Hebreerbrevet‬ ‭4:10.

Jeremia skriver om får som fördes vilse av herdar som inte ledde hjorden med Guds ord. De fick irra omkring på bergen efter eget huvud. Många som har fått Guds ord bryter sig tyvärr ut ur fårfållan. Man lurar sig att tro att det finns frihet och grönare gräs där herderösten inte hörs.

På bergen och höjderna gjordes ofta offerhöjder och avgudatempel på gamla testamentets tid. Idag finns många religioner och mycket som kallas kristendom fastän bibelns budskap kommit bort. Guds helighet, synden, korset, nåden hos Jesus och omvändelsens nödvändighet skyms av annat.

Både som unga och äldre dras vi till andra avgudahöjder av olika slag. Som Eva såg på den förbjudna frukten, lockades och tog den så är det så mycket som lockar oss. Som ögat och känslan vill ha. Sådant som djävulen vill att vi ska fylla det inre tomrummet med. Platser, gemenskaper, saker, egendom, intressen, synder och lössläppta begär. Tidsbundna ting som drar så starkt i människan och vår oomvändbara, ogudaktiga, egenrättfärdiga gamla natur.

Glöm inte din viloplats. Gå inte bort ifrån Herden. Utanför fårfållan förtorkas till slut allt som nu lyser grönt i våra ögon. Läs psalmen 23.

Vänliga Hälsningar, Jan Nilsson