Förskräckt i mitt innersta

Skrivet särskilt till dig som är ung:


”Var mig nådig, HERRE, ty jag är kraftlös, hela mig, HERRE, ty ända in i mitt innersta är jag förskräckt. Min själ är mycket förskräckt. HERRE, hur länge? Vänd tillbaka, HERRE, rädda min själ, fräls mig för din nåds skull.”‭‭ Psaltaren‬ ‭6:3-5‬ ‭

Det är mycket som kan oroa och skrämma. David fick prova mycket, det ser vi i Psaltarpsalmerna han skrev. Ibland var det fiendskap från människor, ända in i familjen.

Under en livsfarlig period var han på mörkrets väg där han drog sig undan Guds Ande och ursäktade synden istället för att bekänna och lämna den. Han skrev i Psaltaren 32: ”..min livskraft försvann som genom sommarhetta”. Gud visade den fula sanningen om synden genom Natans profetord. De träffade hjärtat och ledde honom till omvändelse. ”Då uppenbarade jag min synd för dig, jag dolde inte min missgärning. Jag sade: “Jag vill bekänna mina överträdelser för HERREN.” Då förlät du mig min syndaskuld. Sela.” (‭Psaltaren‬ ‭32:5)‬ ‭

Vi kan också känna ångest och kraftlöshet som inte har någon tydlig orsak. Några får lida svårt av sådant. De som slipper förstår inte hur det är.

Vi söker i regel yttre förklaringar till att vi mår som vi mår. Ibland finns de inte där vi tror. Han som själv är vår frid och rättfärdighet är en säker tillflykt under alla förhållanden. Han kan hela till kropp och själ. Han kan och vill bära oss igenom livets svårigheter han inte befriar oss ifrån, för sin nåds skull. Kanske ska det du helst skulle vilja slippa i livet bli det som gör att du alltid, alltid måste fly och gömma dig under hans vingar. Till den dag då allt ont och smärtsamt är borta för Guds barn.

”Med sina fjädrar skall han övertäcka dig, under hans vingar skall du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm.”‭‭ Psaltaren‬ ‭91:4‬ ‭

Vänliga Hälsningar, Jan Nilsson