Gläd er!

Skrivet särskilt till dig som är ung:


”Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er.” ‭‭Filipperbrevet‬ ‭4:4‬ ‭

Vilka kan ha större anledning att vara glada än Guds barn? Tänk att vara skapad, köpt, född, döpt och buren av Honom. Älskad och skyddad av den treenige Guden varje ögonblick.

Den onde kan trots list, makt och hat ingenting göra mot vår bror och beskyddare som står mellan oss och honom. Mellan oss och lagens dom. ”…Mot mig förmår han ingenting.” Så säger Jesus om djävulen i Johannesevangeliet‬ ‭14:30‬b (b betyder andra delen av versen) Tänk, Ingenting!

Vi har så många gåvor att glädja oss över och tacka för. I livet, naturen, samhället och familjen. Jesus uppmanar oss att vara så glada att vi hoppar när vi blir hånade, förbisedda och utstötta för att vi hör honom till. ”Gläd er på den dagen, ja, hoppa av glädje! Ty se, er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna.” Lukasevangeliet‬ ‭6:23‬. ‭Det är inte direkt första känslan som kommer när vi blir mobbade och satta åt sidan för att vi bekänner Jesus. Lusten att hoppa av glädje. Men aldrig har du sån ”timlön” som när du hånas för att det märks att du vandrar med Jesus som hans efterföljare. När du som kungabarn får dela motståndet mot Kungen.

Texten säger egentligen att vi ska glädja oss ”i” honom. Inte bara för alla hans olika gåvor. I alla sorger, besvär och förluster som kan drabba oss, i all oro också en kristen inte kan hålla borta, så är Jesus densamme. Under allt vi kan få gå igenom eller oroa oss för är vi köpta och döpta till att få vara I Jesus. Guds ande ger ”Gudaglädjen”, Jesu egen frid, inte bara glädjen över vad vi får.

Paulus och Silas satt en gång piskade och blodiga i fängelse för Jesu skull. Glada i Herren inför förvånade medfångar. ”Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud, och de andra fångarna lyssnade på dem.” Apostlagärningarna‬ ‭16:25‬ ‭

Var glad i Herren Jesus och låt också den glädjen vittna för dina klasskamrater om att det finns en Gud och frälsare som vill oss väl.

En dag kan friden, glädjen och vänligheten som du fått i Jesus bli ett verktyg Gud använder för att kalla en av dina mobbare till sig. Fast du aldrig får se det på jorden.

Vänliga Hälsningar, Jan Nilsson