Goda gärningar

Skrivet särskilt till dig som är ung:


”Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar.”  Brevet till Titus‬ ‭2:14‬ ‭

Många som vill vara kristna har aldrig förstått vad Guds Ord menar med goda gärningar. Människotanken kan inte fatta det av sig själv. Om vi hade kunnat göra alla mänsklighetens samlade snällheter hade det inte tagit bort en enda oren, nedlåtande eller högmodig tanke. Inte ett ont ord. Ändå är goda gärningar en stor del av meningen med vårt liv. Titus förmanas att vara ett ”föredöme” i goda gärningar, 2:7. Det står att församlingen ska ”lära sig” och vara noga med att göra goda gärningar. 3:14, 3:8.

När Människosonen offrade sig själv så friköptes vi från laglöshetens bundenhet till det onda. Vi är köpta och döpta till full frihet från synd, djävul och död. Till frihet att tjäna Gud och göra medmänniskorna gott. Själv gick Jesus ”omkring och gjorde gott” (Apg. 10:38). Han tjänade Gud också genom att göra gott mot alla sorters människor. Han gjorde det med ett helt igenom rent hjärta. Inte för att få tack eller beröm. Han gjorde det, glad i Gud, för att allt gott skulle räknas som vårt. Goda gärningar börjar och slutar med Jesus.

Den som vänder om från sin väg och tar emot syndernas förlåtelse tar emot Guds Ande. Får en ny vilja att göra gott. Samma Ande och vilja som Jesus. Här trängs tyvärr Guds Andes vilja hos en kristen med tvärtomviljan hos syndens gamla människa. I himlen är bara den goda viljan kvar.

Ingen blir Guds barn genom att göra goda gärningar, men Guds barn gör goda gärningar, sa Luther. Det är Guds barns kallelse och uppgift i livet. Du är köpt till att vara Guds barn i tid och evighet. Till att leva i nåden och göra nytta för medmänniskor och samhälle. Till att offra och hjälpa till i församlingen på jorden.

Sen har Gud förberett speciella saker som just du får gå in i. Som Guds barn och syskon till Jesus är vi kallade till att vandra i goda gärningar. Vi lever inte för oss själva och väljer inte heller själv vad vi ska göra. Han har förberett gärningar åt oss. Kanske där människor far illa. På skolan, där vi bor, på arbetet, i församlingen.

Idag får du tacka Gud för att du får vara hans fria barn. Be Gud att han visar dig Jesus och sedan vilka goda gärningar du ska gå in i. Var och vilka du ska tjäna, idag och framöver. Det blir kanske inte vad du tänkt och vill. Men får han bestämma blir det bättre än bra.

Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.” ‭‭Efesierbrevet‬ ‭2:10‬ ‭

Vänliga Hälsningar, Jan Nilsson