Gudsfruktans hemlighet

Skrivet särskilt till dig som är ung:


”Och erkänt stor är gudsfruktans hemlighet: Han som blev uppenbarad i köttet, bevisad rättfärdig genom Anden, sedd av änglarna, predikad bland folken, trodd i världen, upptagen i härligheten.”‭‭ Första Timoteusbrevet‬ ‭3:16‬ ‭

Trons stora hemlighet är en person. På jorden är han förbisedd, motarbetad och glömd av många. I himlen är han ”erkänt stor”, sedd och upphöjd av änglarna.

Änglarna önskar fortfarande att få se in i evangeliet (1 Pet. 1:12). De kan än inte fullt fatta att Gud, en förtärande eld över all synd, kunde böja sig ner och ta hand om genomsyndiga människor. Att universums Herre gick som vår ställföreträdare genom ett fattigt, underordnat människoliv. Att Gud friköpte människosläktet med sitt eget blod och samlar sig en så skröplig församling som ska vara med honom i härligheten (Apg. 20:28). Att riket skulle predikas av omvända syndare.

Om änglarna än inte riktigt fattar, då ska ingen tänka att man ”kan” evangeliet om Jesus.

En kär vän som liksom jag hade växt upp i ett kristet hem sa en gång för länge i ett nattligt samtal; ”Jag har aldrig riktigt förstått det där med Kristus.” Vi hade haft ett liknande liv borta från Gud och jag hade fått möta Jesus. Än idag ber jag att ljuset ska gå upp för honom och att vi ska få dela frälsningens glädje i tid och evighet.

Har du fått se frälsaren Jesus, lever du ditt ungdomsliv med honom? Är han ”erkänt stor” i Ditt hjärta? Är han din kristendom, ditt hopp och liv? Den du är rädd att bedröva och den siste du vill mista?

Vi växer ur våra barndomshem och kan inte leva på våra föräldrars tro. Allt det vi kan, är och gör av oss själva är hö och strå.

På grunden som Jesus har lagt får vi komma till Gud och bygga vidare med honom själv. Han är guldet, silvret och de ädla stenarna som inte brinner upp.

Har du inte heller förstått ”det där med Kristus”? Ta ordet på allvar, läs det, gör vad det kräver av dig, be Gud varje dag om att få se Jesus. Det finns ingen bön han är så angelägen om att höra som den. Guds Ande vill och kan öppna Ordet och skapa och bevara en frälsande tro på Jesus. Du är skapad, köpt och döpt till att bli och förbli Guds pånyttfödda barn. Inte bara en tjänare som änglarna. Det är en stor hemlighet som här kan uppenbaras för den som blivit syndare.

Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan.” ‭‭Petrus andra brev‬ ‭1:19‬

Vänliga Hälsningar, Jan Nilsson