Ladda ner ljudfiler

Filerna på els.nu får inte laddas ner och användas i kommersiellt syfte. Däremot går det fint att ladda ner och dela med sig av ordet till någon som behöver lyssna eller spara dem i sin egen “databank”. Det finns en övre begränsning hur många ljudfiler som kan laddas ner från hemsidan varje dag. Om du vill ladda ner väldigt många filer så kan du gärna sprida ut det över några dagar.

När du trycker på “last ned” (dvs ladda ner) så kan det komma upp en ruta med en fråga om du litar på innehållet på sidan els.nu. Om du vill ladda ner filen måste du svara ja på frågan. Filen hamnar då i en mapp på datorn som heter “hämtade filer” el.dyl. Därifrån kan du flytta den var du vill på datorn.