Restriktioner i Mariehemskyrkan

Med anledning av de nya restriktionerna så blir det återigen max 50 personer som kan delta vid mötena som anordnas. Vaccinationsbevis krävs alltså INTE. I Mariehemskyrkan så innebär det som tidigare att man måste anmäla sig. Däremot ska de som medverkar INTE anmäla sig (förkunnare, kantor, ledare för söndagsskolan o.dyl.). Anmälningsformuläret hittar du under “Aktuella möten/läger”. Obs! Du behöver inte logga in på Google för att fylla i och skicka in formuläret!