Mötesverksamheten öppnar!

Det är glädjande att vi återigen kan samlas till gudstjänst i Mariehemskyrkan och på Ytterstfors! Kommande söndag (6/6) predikar Jan Nilsson kl.11 i Mariehemskyrkan och Göran Holmgren kl.11 på Ytterstfors, vidare annonsering kommer i möteskalendern.

Vi följer anvisningarna från Folkhälsomyndigheten som gäller för arrangemang inomhus med anvisade sittplatser. Det innebär att: ”Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till fyra personer. Dock max 50 personer.”

Stol-/bänkrader är redan utplacerade med det avståndet så det blir mest att tänka på avståndet sidleds. (Familjer med fler än fyra personer kan sitta tillsammans.) Om ni har en ”fast” plats kan ni sätta er där, annars blir ni anvisade till en plats av vaktmästaren. Till Mariehemskyrkan måste alla anmäla sig (även medverkande) via formuläret som finns på startsidan under ”Aktuella möten/läger” eller direkt till Margareta Burman. Så fortsätter vi som tidigare att hålla avstånd till varandra före och efter mötet och tänker på att inte trängas i hallen.

Varmt välkommen!