Nattvardsgudstjänster i Skellefteå 29-30 maj

Nattvardsgudstjänster hålls i Degerbygården, Skellefteå lördag 29 maj kl. 18.00 och 19.30
samt söndag 30 maj kl. 11.00 och 12.30. Henric Staxäng och Göran Holmgren medverkar.
Max 8 deltagare vid varje tillfälle. Anmälan till Göran Holmgren 070-263 11 56. Eventuella
återbud meddelas så fort som möjligt.
Nattvardsgudstjänsterna riktar sig i första hand till konfirmerad ungdom och vuxna, men vid
behov kan hela familjer komma. Vi tänker på att hålla avstånd och sitta utspridda i lokalen.
Ytterkläder kan med fördel tas med in i bönhussalen för att slippa trängsel i hallen.