Var och en må ge…

Vi i styrelsen vill säga ett tack för alla gåvor som kommit in från alla vänner och medlemmar under ”pandemiåret”. Pengar som gjort det möjligt att fortsätta med verksamheten för Guds rike. Vi har också fått ett antal större och mindre gåvor från nya gåvogivare. Kanske kommer dessa från personer som upptäckt hemsidan och börjat lyssna på de predikningar som läggs ut. Vi vill säga ett hjärtligt tack också för dessa gåvor.

Samtidigt är det bekymmersamt att de allmänna gåvorna till arbetet ungefär har halverats. Det är inte bra, bland annat med tanke på att vi behöver kunna anställa fler förkunnare i en nära framtid.

När möten och gudstjänster uteblir, och därmed de vanliga gåvotillfällena, är det lätt att glömma att kostnaderna är i stort sett detsamma som förr. De kan till och med öka. Under tiden lokalerna inte använts har det skett vissa förbättringar och i vår börjar vi måla på Ytterstfors.

I första Korintierbrevet 16 ser vi hur Paulus hade förordnat att vännerna i Galatien och Korint skulle lägga av pengar varje söndag. Medel som han kunde ta med till ”de heliga”. Man skulle inte vänta tills han kom, utan ha ett ordnat givande. Kanske ser vi det första ”månadsgivandet” här. Eller ”veckogivandet” rent av.

Hur vi gör det är mindre viktigt. Det ordnade givandet kan ske genom en stående överföring som går i väg i slutet på månaden. Det kan också ske på andra sätt. Vi vill i alla fall uppmana varandra att inte glömma bort Guds rikes arbete trots att vi inte kan samlas som vanligt.

”Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. Ty Gud älskar en glad givare.” 2 Korintierbrevet‬ ‭9:7‬ ‭

Vänliga Hälsningar, Styrelsen genom Jan Nilsson