1-2 april, nattvard i Skellefteå

Nattvardsgudstjänster hålls i Degerbygården, Skellefteå skärtorsdag 1 april kl 18 och 19.30
och långfredag 2 april kl 11 och 12.30. Henric Staxäng medverkar. Max 8 deltagare vid varje
tillfälle. Anmälan till Göran Holmgren 070-263 11 56. Eventuella återbud meddelas så fort
som möjligt.
Nattvardsgudstjänsterna riktar sig i första hand till konfirmerad ungdom och vuxna, men vid
behov kan hela familjer komma. Vi tänker på att hålla avstånd och sitta utspridda i lokalen.
Ytterkläder kan med fördel tas med in i bönhussalen för att slippa trängsel i hallen.