26-28 mars, nattvard i Mariehemskyrkan

Nattvardsgudstjänst kommer att firas vid tre tillfällen – för dem som önskar nattvard. Max 8 personer per tillfälle och anmälan sker till Margareta Burman 076 307 22 75. Om det inte skulle räcka med tre nattvardsgudstjänster så ordnar vi en extra under stilla veckan.
Fredag 26 mars kl 18.30 – Henric Staxäng och Jan Nilsson.
Lördag 27 mars kl 18 – Henric Staxäng och Jan Nilsson.
Söndag 28 mars, Palmsöndagen, kl 11 – Henric Staxäng och Dan Fellman.
Välkomna!