Nattvardsgudstjänster i Skellefteå

Enkla nattvardsgudstjänster hålls i Degerbygården, Skellefteå söndag 28 februari kl 11, 12, 13 och 14. Jan-Ulrik Smetana medverkar. Max 8 deltagare vid varje tillfälle. Anmälan krävs till Göran Holmgren 070-263 11 56. Eventuella återbud meddelas så fort som möjligt.

Nattvardsgudstjänsterna riktar sig i första hand till konfirmerad ungdom och vuxna, men vid behov kan hela familjer komma. Vi tänker på att hålla avstånd och sitta utspridda i lokalen. Ytterkläder kan med fördel tas med in i bönhussalen för att slippa trängsel i hallen.