Nattvardsgudstjänster i Mariehemskyrkan

Pandemin hindrar fortfarande samlingar med fler än åtta deltagare. Predikningar och andakter sänds via hemsidan och delvis via närradion i Skellefteå, till några vidarebefordras predikningar via telefon. Det finns många andra goda predikningar att ta del av på nätet, men nattvarden kan inte lösas digitalt.

Fredag 12/2 till måndag 15/2 planerar vi för fyra nattvardsgudstjänster i Mariehemskyrkan. Observera tiderna: Fredag 1830, lördag 1800, söndag 1100 och måndag 1830. 

Förutom Henric Staxäng, kantor, betjäning och vaktmästare kan vi ta emot åtta personer per gång. Det skulle innebära att 32 personer kan komma. Vi återkommer med datum för norra länsdelen och nya datum i söder, om restriktionerna fortsätter.

Vi brukar inte dela upp familjer i onödan. Nu ber vi att föräldrar turas om att vara hemma med barn som inte är konfirmerade, om så behövs. Då kan fler få fira nattvard.

Anmälan sker till Margareta 076-307 22 75. Det är viktigt att eventuella återbud kommer så fort som möjligt. Det kan också bli nödvändigt att ”pussla” så att man får byta dag om det behövs för att få ihop precis åtta deltagare.

Vi tackar på förhand för förståelse för åtgärderna.