Information och julhälsning

Som ni säkert förstått kommer planerade gudstjänster och andra samlingar fortsatt vara inställda, detta åtminstone så länge restriktionen om max 8 personer råder. Vi fortsätter att spela in och lägga upp en predikan inför varje söndag. Under jul och nyår blir det dock lite annorlunda med inspelningar inför följande dagar: Julafton – Jan Nilsson (“familjegudstjänst”), Juldagen – Henric Staxäng, Nyårsdagen – Tomas Krüger, Söndagen efter nyår – Gunnar Andersson.

 


Julhälsning i annorlunda adventstid

Vi vill hälsa kända och okända läsare och lyssnare med några rader inför jul och nyår detta märkliga år.

“Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människor hans välbehag.” ‭‭Luk. 2:14‬ ‭

Kanske är denna advents- och jultid mer lik tiden när Jesus föddes än vi kan ana. För Josef och Maria var det inledningsvis möda, oro och ensamhet. Man var distanserade från hem, släkt och vänner. Det var en utsatthetens stund när unga Maria skulle föda under allt annat än hemlika och trygga förhållanden. Förmodligen utan annan mänsklig hjälp än Josef.

Eventuellt tyngdes de också av annan anfäktande distans. Med vilka ögon såg man på Maria hemma i Nazaret? De som skulle ha hjälpt till om hon inte varit på väg till Betlehem. Alla hade knappast löftesord i hjärtat om honom som skulle födas oss.

Där, i rätta tiden bland djur, gödsel och hö föds Guds Son. Ställföreträdaren som ska bära, sona och segra över all synd och död. All synd i sitt eget skuldtyngda släktregister och i vår och hela mänsklighetens historia. Alla synliga och osynliga äktenskapsbrott. Alla egenrättfärdiga tankar, blickar och miner. Alla fegheter, alla misstankespridande ord, all anklagelselusta. På Guds uppdrag skulle han fullkomligt hela allt som brutits mellan Gud och oss och oss människor emellan. Så skulle han sända ut sina vittnen med försoningens ord och omvändelsens budskap; Låt försona er med Gud! (2 Kor. 5:20).

Vänd om. Att leva på distans från Jesus är oändligt mycket värre än den svåraste pandemis alla jordiska följder. Kanske är isoleringen vi nu genomgår en särskild kallelse och nåd till någon som har gått vilse i världens lögn och hopplösa längtan. Jesus är nära, än bjuder han nåd! I världens sista tid.

Frid, på jorden. Guds Frid är den absoluta  motsatsen till evigt åtskiljande och distans. ”Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.”‭‭ Joh.‬ ‭14:27‬ ‭

Hans namn är Immanuel som betyder ”Gud med oss”. Jesus har blivit ett blod med oss, fötts in i släktet på vårt vis, och köpt oss helt och fullt med sitt blod. Han föder på nytt och ger oss del i sin natur genom sin Ande och sitt ord.

Så obegripligt stort att få sitta ihop med Jesus och äga hans odistanserade frid med Gud. Även under stunderna i stallet.

Vi önskar dig och de dina en God Jul med den stora Julgåvan i centrum!

Göran, Henric och Jan