Information om ELS verksamhet – 201114

Med anledning av den ökande smittspridningen i länet och de regionala råden (se krisinformation.se) har ELS styrelse beslutat att ställa in planerade gudstjänster och andra samlingar fr.o.m. 16 november och i första hand t.o.m. 13 december. Predikningar kommer fortlöpande att läggas upp på hemsidan så att alla som vill kan lyssna hemma och de annonserade telefonbibelstudierna kommer att hållas. Vi får komma ihåg varandra i bön och hålla kontakten utan att träffas fysiskt.

Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.

Joh 14:27

sång: “Jag är ej glömd..”