Information om mötesverksamhet

ELS styrelse har följt utvecklingen av smittspridningen i länet och myndigheternas rekommendationer och beslutat att öppna mötesverksamheten igen. Det är dock viktigt att vi begränsar samlingen till max 50 pers och fortsätter ta ett personligt ansvar. I mötesplaneringen anges om man ska föranmäla sig, det gäller i huvudsak alla möten i Mariehemskyrkan. Föranmälan sker i första hand via formulär under ”aktuella möten” men det går även att kontakta Margareta Burman (076-307 22 75). Vi önskar att alla som vill ska kunna komma men då riktlinjerna begränsar antalet så kan det innebära att den som anmäler sig får besked att det är fullt.

Som förut gäller att stanna hemma om du är sjuk och hålla avstånd när vi träffas! För att hålla avstånd kan vi göra detta:

– Vi sitter på varannan bänk-/stolsrad och med en stols avstånd från den bredvid (undantaget familjen).

– Hallen är liten och trång så den används som genomfartsled. Jackor kan man hänga av sig på stolen. Vill man samtala med varandra bör det helst ske utomhus, inte i hallen. (Alternativt i kyrksalen/mötessalen eller serveringsrum).

– Om det är folk i hallen när man kommer väntar man lite med att gå in.

– Sångböcker finns utplacerade vid sittplasterna och lämnas kvar.

– I Mariehemskyrkan kan man även sitta i serveringsrummet (högtalare finns), undvik att sitta i hallen. På Ytterstfors kan man även sitta i Storgården.

Vi kommer att fortsätta lägga upp inspelningar på hemsidan för dig som stannar hemma. Det kan variera mellan att vara en förinspelning, inspelning från ett möte eller en inspelning från tidigare år.