Var med i arbetet!

Efter upptrappningen av virusutbrottet har vi, här på hemsidan, lagt ut predikningar som ett komplement till närradioandakterna. Från 23/3 är alla våra möten och gudstjänster tillsvidare inställda och istället spelas predikan in och läggs ut här. På olika sätt har vi förstått att även människor på andra platser i Norden hittat fram till inspelningarna. Det är en del i missionen, uppdraget att föra ut Ordet och Evangelium om Jesus Kristus.

Evangelisk Luthersk Samling tar inte emot några offentliga bidrag och har ingen näringsverksamhet. Löner och andra omkostnader täcks med frivilliga gåvor. När vi nu stängt ner mötesverksamheten kommer det inte in några kollekter den vägen. Utgifterna är kvar men intäkterna är inte kvar i samma omfattning. Vi vädjar till er som uppskattar det vi för ut, att tänka på ELS i både förbön och gåvor. Enskilda och regelbundna gåvor gör arbetet möjligt.

Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. Ty Gud älskar en glad givare.” 2 Kor 9:7

(Kontouppgifter hittar du längst ner på sidan eller under kontakt.)