Bröd för dagen – C.F. Wislöff. V.45

26 april

Var alltså vid gott mod under den goda dagen, och betänk under den onda dagen att Gud har gjort denna såväl som den andra.. Pred 7:15

När man har en bra dag är det lätt att leva. Man behöver inga särskilda uppmaningar att vara vid gott mod när en sådan dag kommer. Det går av sig självt.

Likafullt säger Guds ord: var vid gott mod under en sådan dag. Du får lov att vara det! Och du skall inte ta ifrån dig själv modet och glädjen genom att oroa dig för att morgondagen kanske inte blir lika bra. Gläd dig på den goda dagen, när du har den!

Men så kommer den onda dagen. Ja, sådana dagar möter vi alla. Det hör till människans levnadsvillkor. Och de dagarna kan vara så tunga att vi inte förstår hur vi ska orka igenom dem.

Lägg märke till vad Guds ord säger om en sådan ond dag. Herren säger inte att du skall vara lika glad på en ond dag som på en god dag. Du är inte förpliktigad att stråla av glädje när livet är svårt. Det är ingen kristen plikt att låtsas som om man är lycklig, när hjärtat är tungt.

Nej, se efter vad Ordet säger. Du skall tänka på att Gud har gjort också den dagen, såväl som de andra dagarna.

Det vi skall göra är att tänka på att Gud är med i det som är tungt och obegripligt lika mycket som i det som är skönt och glatt.

Detta kan varken du eller jag förklara med vårt förnuft. Vårt lilla förstånd räcker inte till för att begripa Gud. Vi kan bara läsa i Bibeln och se vad Ordet säger.

I gamla tider skilde evangeliets förkunnare mellan Guds välbehagliga vilja och Guds tillåtande vilja. Inte allt som sker motsvara Guds egentliga, goda vilja. Men han kan tillåta att något sker, och så är han med i det också för att vända allt till det bästa för dem som älskar honom (Rom 8:28).

Det skall du tänka på när du möter de onda dagarna. Den gode Guden är aldrig långt borta från dem som hör honom till. Det skall du påminna dig själv om, och så skall vi en gång få se att det är sant. Gläd dig när dagen är god, och glöm inte att Gud är med dig om dagen blir ond. Du som är ett Guds barn genom tron på Jesus skall komma ihåg att detta gäller dig.